Avkastning går före uppdraget att investera hållbart

By on 11 november, 2021
Monika Berg, forskare i miljösociologi vid Örebro universitet.
Foto: Linda Harradine

En ny forskningsstudie beskriver spänningen mellan vinster och hållbar utveckling inom AP-fonderna.

– De har fått i uppdrag att ta hänsyn till hållbar utveckling – men primärt styr avkastningen, säger Monika Berg, forskare i miljösociologi vid Örebro universitet.

– Vissa fondförvaltare tycker inte att det är försvarbart att investera i olja och kol. Andra försöker bedöma när det är rätt tid att sälja för att det ska vara lönsamt, fortsätter Monika Berg.

Hon har undersökt de allmänna pensionsfonderna AP-fonderna 1-4. Det är buffertfonder som har till uppgift att jämna ut svängningar i pensionssystemet och samtidigt bidra till avkastning. Det är den del av pensionen som inte svenskar kan välja att placera själva och 2019 fick de i uppdrag att ”vara föredömliga” i sin förvaltning och ta hänsyn till hur de i sina placeringar kan främja en hållbar utveckling.

– Vi tenderar att dölja de etiska vägvalen när vi organiserar samhället utifrån expertmyndigheter och ekonomiska kalkyler. Etiskt svåra frågor hanteras genom beräkningar av experter som inte har som uppgift att ta etiska beslut. Samtidigt är de etiska konsekvenserna av ett beslut ofta på behörigt avstånd från beslutsfattaren.

Människor i andra länder får leva med konsekvenserna 

När det gäller AP-fonderna kan det handla om att fondförvaltarna investerar i företag som finns på andra sidan jorden och människor i andra länder får leva med konsekvenserna av beslutet.

– När samhället ska ställas om i en hållbar riktning så blir det avgörande att se hur olika värden prioriteras i praktiken, såsom hänsyn till miljö, ekonomi, sociala aspekter, säger Monika Berg.

Forskarna har intervjuat olika representanter för de fyra fonderna och för det gemensamma etikrådet. Studien visar att de ekonomiska ramarna styr fonderna och att majoriteten av tjänstemännen uttrycker sig politiskt neutralt och inte ser sig själva som etiska aktörer.

– Vi måste förändra synen på ekonomin och se den som en del av samhälle och politik och inte som en fristående sfär. Pensionsfonderna är extra intressanta för de är offentliga myndigheter, de har ett långsiktigt perspektiv på sitt förvaltarskap och globalt sett växer andelen kapital som förvaltas av denna typ av aktörer, säger Monika Berg.

Satte press på gruvindustrin i Sydafrika

Monika Berg pekar på att det nu också finns ett större behov att analysera stora skiften i samhället på grund av ny teknik och regleringar och att hållbarhet på det sättet blir en del av den ekonomiska analysen.

Samtidigt finns det goda exempel då pensionsfonderna använder och utvecklar sin möjlighet att påverka i en hållbar riktning. Ett exempel är när flera länder gick samman och satte press på gruvindustrin i Sydafrika.

– Om man krokar arm och ställer gemensamma krav på till exempel redovisning av miljöpåverkan går det att påverka. Det kräver samarbete med andra pensionsfonder för att representera ett tillräckligt stort kapital. En lång rad sådana samarbeten har vuxit fram och utvecklats de senaste åren för att bidra till en mer transparent och hållbar finansmarknad. 

Ett växande globalt kapital

– Andra etiska frågor diskuteras i mindre utsträckning. Det växande globala pensionskapitalet skapar idag ett tryck på lönsamma placeringsmöjligheter. Det har lett till en efterfrågan på infrastrukturella investeringar.

Det kan handla om att investera i nödvändig samhällsinfrastruktur, som till exempel energisystem, i ett annat land.

– Medan det är en säker investering glider möjligheterna till makt och inflytande över grundläggande förnödenheter allt längre ifrån människor i dessa länder.

– Pensionsfonderna har redan nu en möjlighet att i högre grad ta etiska beslut. Vi står inför stora samhällsförändringar och det kommer påverka hela samhället och vi behöver begrunda hur vi ser på olika aktörer och deras roll, inte minst hur vi ser på finansmarknaden och dess aktörer. Vi behöver diskutera vilken typ av samhällstransformation vi vill se, och hur den kan åstadkommas.

Ekonomi | Örebro Örebro Universitet
Örebronyheter

Källa Örebro Universitet
Text och foto: Linda Harradine

You must be logged in to post a comment Login