Barn och unga kan delta i mindre läger och cuper

By on 21 maj, 2021

Mindre läger och cuper för barn och unga kan genomföras från den 1 juni. Det meddelar Folkhälsomyndigheten som också poängterar att barn och ungas fysiska och psykiska hälsa främjas genom läger och cup och beslutet att öppna upp bottnar i att de vägt samman hälsoeffekter.

– Att barn och unga ges möjlighet till idrott och gemenskap under sommarlovet är mycket positivt. Att coronarestriktioner nu kan kompletteras med andra insatser för hälsa o rörelse är ett tecken i tiden. Vi vet att många längtat efter detta länge, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

De nya föreskrifterna och allmänna råden som gäller från den 1 juni innebär att läger kan anordnas både inomhus och utomhus. Det finns inga restriktioner i längden på läger eller cuper. Det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag. Det är bra om läger och cuper riskbedöms utifrån nedan förebyggande åtgärder och planeras för att minska riskerna för smittspridning. Det är också viktigt att inte dela utrustning, mat eller vatten med varandra och vara observant på sjukdomssymtom.

Utgångspunkten är att anpassa aktiviteterna utifrån verksamhetens förutsättningar, till exempel om den är inomhus eller utomhus, lokalernas storlek, deltagare.

Här nedan listas några av de förebyggande åtgärder som Folkhälsomyndigheten tagit fram:

  • Planera för att bedriva verksamhet i grupper med begränsat antal personer som så långt som möjligt inte blandas med varandra. Det gäller även resor till och från läger.
  • Undvik större samlingar av lägerdeltagare eller ledare (i exempelvis matsalen, samlingsrum mm)
  • Om övernattning planeras – planera med få personer i varje rum (inom samma grupp så deltagare inte blandas) – ej stora sovsalar.
  • Lägg så mycket som möjligt av aktiviteter under läger eller cup utomhus
  • Undvik aktiviteter där lägerdeltagare, cupdeltagare hamnar nära varandra – exempelvis disco.
  • Ha tydliga rutiner för hantering av deltagare eller ledare med sjukdomssymptom och för hemresa så fort som möjligt. Informera om vikten av uppmärksamhet på symptom.

Folkhälsomyndigheten meddelar även att enstaka matcher och tävlingar kommer att kunna genomföras för alla åldersgrupper från den 1 juni. Riksidrottsförbundet återkommer med tydligare information kring detta.

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Riksidrottsförbundet

You must be logged in to post a comment Login