Bättre sent än aldrig att rädda Arbetsförmedlingens kontor

Av på 21 september, 2020
Arkivbild

Regeringens budgetproposition innebär att Arbetsförmedlingen får 1 miljard kronor i tillskott under nästa år, bland annat för att stärka den lokala närvaron. Fackförbundet ST ser det som en delseger i arbetet med att återupprätta Arbetsförmedlingens förmåga att hantera den ökade arbetslösheten.

ST välkomnar också regeringens satsning på civilt försvar, en bekräftelse på statsförvaltningens avgörande samhällsfunktion vid allvarliga kriser.

– Det har varit uppenbart att Arbetsförmedlingen inte har fått rätt förutsättningar att hantera effekterna av coronapandemin. Det går inte att svälta en myndighet som har en helt avgörande funktion på dagens arbetsmarknad, i synnerhet lokalt. Därför är det helt logiskt att regeringen nu vill öka anslaget. Men man borde ha kunnat göra detta redan i de tidigare ändringsbudgetarna, säger Britta Lejon, förbundsordförande för Fackförbundet ST.

ST har vid upprepade tillfällen påtalat behovet av att Arbetsförmedlingen kan upprätthålla sin lokala närvaro i många kommuner. Samtidigt har myndigheten haft ett sparbeting på sig, vilket skulle innebära att ännu fler uppsägningar var att vänta. Regeringens budgetförslag innebär nu att myndigheten sent omsider kan komma sätta upp skylten igen på många av de orter där kontoren stängdes under 2019.

 – Nu gäller det att pengarna verkligen används på det sättet, och inte går till omfattande digitala lösningar istället. Arbetsförmedlingens lokala närvaro är oerhört viktig för de arbetssökande i allra störst behov av stöd och även för många kommuner som nu har en mycket hög arbetslöshet, säger Britta Lejon.

Regeringen föreslår att Statens Institutionsstyrelse (SiS) ska få 110 miljoner kronor nästa år för att förbättra arbetsmiljö och säkerhet, något som ST inom SiS påtalat behovet av vid ett flertal tillfällen. ST anser också det är ett välkommet besked att karensdagen inte återinförs, liksom att den förbättrade a-kassan behålls. Budgetsatsningarna på välfärdens institutioner är nödvändiga utifrån den situation som pandemin har medfört.

Flera myndigheter får också del av satsningen på att bygga upp ett nytt civilt försvar. Coronapandemin har tydliggjort behovet av att samhället har en beredskap att hantera omvälvande händelser.

 – Alla myndigheter berörs inte av detta men jag tycker ändå att man kan se satsningen på ett civilt försvar som ett erkännande av hur viktig statsförvaltningen är som helhet. Krismedvetenheten visar också den unika roll man har som statstjänsteman – när det verkligen gäller, säger Britta Lejon.

Det som däremot saknas är tydliga besked om vad regeringen tänker göra med de nya stambanorna för järnvägen.

 – Den ekonomiska krisen vi hamnat i är ju samtidigt ett tillfälle att initiera stora infrastruktursatsningar. Att bygga nya stambanor för höghastighetståg skulle bidra både till många arbetstillfällen och ett ekonomiskt uppsving på längre sikt, säger Britta Lejon.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Fackförbundet ST
Fackförbundet ST kommenterar budgeten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in