Bilmarknaden maj 2020

Av på 7 juni, 2020

Maj blev ytterligare en mörk månad för nybilshandeln. Nyregistreringarna minskade med 50% jämfört med maj förra året och försäljningen i samtliga kundkanaler minskade kraftigt. Först nu börjar man se hur stora effekterna av coronapandemin faktiskt varit på nybilsmarknaden. Detta eftersom det finns en inbyggd tröghet i marknaden till följd av leveranstider på nya bilar från fabrik.  

Nyregistreringar maj 2020
I maj nyregistrerades 15 626 personbilar vilket var en minskning med 50% jämfört med maj 2019. Största märke var Volvo med 16,2% av registreringarna, därefter Volkswagen med 11,2% och Kia med 10,1% andel. Hittills under 2020 har 100 044 personbilar nyregistrerades vilket är en minskning med 26% jämfört med samma period 2019.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 51% i maj jämfört med samma månad förra året. Totalt nyregistrerades 2 110 lätta lastbilar i maj. Största märke var Volkswagen med 32,3% av registreringarna, därefter Ford med 19,0% och Mercedes med 13,4% andel. Hittills under 2020 har 10 308 lätta lastbilar nyregistrerades vilket är en minskning med 44% jämfört med samma period 2019.

Laddbara bilar
Laddbara bilar stod i maj för totalt 21,9% av nybilsregistreringarna. Av dessa var 5,3% elbilar och 16,6% bilar med laddhybridteknik.

Antalet nyregistrerade elbilar minskade i maj med 32% jämfört med maj 2019 och landade på totalt 834 bilar. Största elbilsmärke i maj var Volkswagen med 19,1% av den totala elbilsvolymen. Därefter Hyundai med 17,6% och Tesla med 13,2%. 

I maj nyregistrerades 2 590 bilar med laddhybridteknik. Detta motsvarar en ökning med 57% jämfört med samma månad 2019. Största märke var Volvo som stod för 29,3% av den totala volymen laddhybrider. Därefter Kia med 23,7% och BMW med 11,7%.

Hittills under 2020 har 26 187 laddbara bilar nyregistrerades. Detta motsvarar 26,2% av alla nyregistreringar. Under samma period 2019 stod laddbara bilar för 11,7% av nyregistreringarna.

Nyregistreringar  Maj 2020   Utv vs. 2019 YTD 2020 Utv vs. 2019
Personbil 15 626 -50% 100 044    -26%
Lätt lastbil(<3,5t) 2 110 -51% 10 308 -44%
Tung lastbil(>16t) 385 -47% 2 184    -24%
Släp 6 610 +3% 20 597    +2%
Husbil 415 -33% 1 265 -21%
Övrigt 5 854 -7% 23 353 -4%
TOTAL                                    31 000            -38%     158 055  -22%

Försäljning nya bilar
I maj månad levererades 14 725 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 45% jämfört med maj 2019. Flest nya bilar sålde Volvo med 15,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,5% och Kia med 10,8%.

Hittills under 2020 har 94 914 nya personbilar levererats vilket är en minskning med 16% jämfört med samma period 2019.  

Försäljning nya bilar Maj 2020 YTD 2020
Antal bilar 14 725   94 914
Utveckling vs 2019 (%)  -45% -16%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)  -12 060 -18 454

Privatmarknaden
På privatmarknaden levererades i maj 8 420 nya bilar vilket är en minskning med 38% jämfört med maj 2019. Största märke på privatmarknaden var Kia med 15,4% marknadsandel, därefter Volkswagen med 11,0% och Volvo med 7,8%. Privatleasingandelen på privatmarknaden var i maj 46%.

Hittills under 2020 har 49 714 nya personbilar levererats på privatmarknaden vilket är en minskning med 16% jämfört med 2019. 

Privatmarknaden    Maj 2020 YTD 2020
Antal bilar 8 420 49 714
Andel av totalmarknaden 57% 52%
Utveckling vs 2019 (%)  -38% -16%
Utveckling vs 2019 (antal bilar) -5 191 -9 270

Tjänstebilsmarknaden 
Tjänstebilsmarknaden minskade med 52% i maj jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 3 912 bilar. Största märke var Volvo med 33,4% marknadsandel, därefter Volkswagen med 12,1% och BMW med 10,1% andel.

Hittills i år har 31 458 nya personbilar levererats på tjänstebilsmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 15% jämfört med samma period 2019.

Tjänstebilsmarknad*    Maj 2020 YTD 2020
Antal bilar 3 912 31 458
Andel av totalmarknaden 27% 33%
Utveckling vs 2019 (%)  -52%    -15%
Utveckling vs 2019 (antal bilar)   -4 226 -5 573

*Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning
Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i maj med 1% jämfört med maj 2019. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 69 dagar.  

Begagnatförsäljning ÅF- bilar <10 år    Maj 2020 YTD 2020
Antal bilar 33 696 154 985
Utveckling vs 2019 (%) -1,2% +1,6%
Utveckling vs 2019 (antal bilar) -417 +2 460
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning 69 dagar 66 dagar

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Vroom

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in