Coronabidragen har räddat liv

By on 30 september, 2022
Arkivbild

Människor i socialt utsatta situationer drabbades extra hårt under coronapandemin. Det statliga coronabidraget till civilsamhället var helt avgörande för arbetet med att stötta hemlösa, arbetslösa och migranter när samhällets skyddsnät inte räckte till.

Det visar en ny rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

– Civilsamhällets insatser under pandemin har varit avgörande för att förbättra levnadsvillkoren för individer som levt i utsatthet. Stödet har många gånger varit avgörande i situationer där det bokstavligt talat handlat om liv och död, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Rapporten ger en mängd exempel på hur organisationerna har hjälpt människor som ofta inte haft någon annanstans att ta vägen.

Rapporten Bidrag med anledning av covid-19 till organisationer som arbetar med människor i socialt särskilt utsatta situationer 2021 (se länk längst ner) visar hur statsbidraget på 143,4 miljoner kronor använts av de 35 organisationer som fick del av bidragen. Organisationerna finns över hela Sverige. Rapporten ger en bild av hur situationen sett ut för människor i utsatthet under pandemin, den viktiga roll som civilsamhället spelat och vilken betydelse bidragen haft.

En organisation sammanfattar situationen så här:

”Människor i utsatthet riskerar inte bara att drabbas hårdare av själva viruset på grund av nedsatt hälsa, utan även av konsekvenserna av pandemin, där restriktioner också kan innebära stängda verksamheter, uteblivna insatser, försämrad ekonomi, ökad arbetslöshet och hemlöshet.​”

Rapporten visar tydligt att behoven ökade stort. Situationen för de redan utsatta blev allt värre under pandemin och många hamnade i ytterligare svårigheter. Samtidigt gjorde samhällsförändringar och restriktioner att nya grupper sökte sig till civilsamhällets organisationers stödverksamhet. 

En organisation skriver:

”För några av våra verksamheter har pandemin inneburit en fördubbling i antal besökare, främst på grund av uteblivna inkomster, längre handläggningstider för försörjningsstöd, större samordningsproblem mellan myndigheter och färre möjligheter till social interaktion”

Isoleringen under pandemin har också fört med sig en ökad utsatthet för våld i hemmet. Organisationer vittnar om att de har mött ett ökat antal barn som utsatts för våld. Många fler hjälpsökande än tidigare har drabbats av ensamhet och psykisk ohälsa. Flera organisationer beskriver att behovet av psykosocialt stöd ofta varit så stort att de fått prioritera akut hjälp i form av suicidprevention och låta mindre akuta ärenden vänta.

Människor som tidigare fått hjälp till egen försörjning och en bättre livssituation har fallit tillbaka i utsatthet när arbetslösheten drabbat.

Bidragen har använts för att möta det ökande behovet av personal när antalet hjälpsökande ökade kraftigt. De har också gått till det mest grundläggande som sovplatser för hemlösa, måltider, matkassar, dusch- och tvättmöjligheter, information om vaccin och smittbegränsning samt till hjälp att få vård, psykosocialt stöd och sociala aktiviteter.

– Statens stöd till civilsamhället under pandemin har varit avgörande för de individer som drabbats hårdast. Bidragen har inneburit att organisationerna kunnat fortsätta, och vid behov, utöka sin verksamhet och att de kunnat genomföra förändringar utifrån de helt nya krav som pandemin ställde, säger Marie Pettersson Hallberg, avdelningschef för statsbidrag på MUCF. 

En organisation skriver:

”Tack vare bidraget har vi kunnat bedriva full verksamhet trots den ökade tillströmningen av hemlösa och allt merarbete på grund av restriktioner. Vi har funnits på plats under hela pandemin – en period då vi behövts i högre grad.”

Här är alla organisationer som har fått del av bidragen:

Organisation Totalt beviljad summa 2021 Geografisk spridning län
Convictus 1 700 000   Stockholms län, Södermanlands län
Ensamkommandes förbund 781 400   Skåne län
Equmeniakyrkan nationella enheten 7 500 000   Alla Sveriges län
Framtidståget 486 000   Stockholms län
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar 250 000   Dalarnas län, Gävleborgs län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Östergötlands län
Frivilligorganisationen Agape 1 990 000   Västra Götalands län
Frälsningsarmén 8 000 000   Alla Sveriges län
Föreningen Frihamnen i Hb/7Hemlösas Hus 930 000   Skåne län
Förenade Islamiska Föreningar 3 000 000   Blekinge län, Skåne län, Stockholms län, Västerbottens län, Västra Götalands län, Östergötlands län
Föreningen FVO 3 500 000   Alla Sveriges län
Föreningen S:ta Clara kyrka 3 500 000   Stockholms län
Hela Människan 9 000 000   Dalarnas län, Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län
Ideella föreningen Kärngården 100 000   Västerbottens län
Internationella Vänner 760 000   Alla Sveriges län
IOGT Medmänniska 150 000   Västerbottens län
Islamiska Shiasamfunden i Sverige 3 950 000   Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län
KFUK-KFUM Sverige 3 000 000   Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län
KRIS BORÅS 125 000   Västra Götalands län
Kulturföreningen Vasaplan 175 000   Västerbottens län
LP-verksamhetens ideella riksförening 930 000   Alla Sveriges län
LP-vännernas Kamratförening 300 000   Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Värmlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län
Läkare i Världen 3 835 000   Jämtlands län, Jönköpings län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Västerbottens län, Örebro län
Ny Gemenskap 3 662 000   Stockholms län
Pingstförsamlingen i Gävle 1 350 000   Gävleborgs län
RFSL 908 000   Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län
RIFFI 350 000   Blekinge län, Gävleborgs län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Västra Götalands län
Rädda Barnen 3 140 000   Alla Sveriges län
Räddningsmissionen 925 000   Skåne län, Västra Götalands län
SIOS 1 185 000   Blekinge län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län
Sociala Missionen 325 000   Stockholms län
Stöttepelaren 1 060 000   Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Jämtlands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län
Svenska Röda Korset 25 000 000   Alla Sveriges län
Sveriges Stadsmissioner 37 000 000   Kalmar län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län
Talita 300 000   Stockholms län
Trossamfundet Romersk-katolska kyrkan 3 000 000   Blekinge län, Dalarnas län, Gotlands län, Gävleborgs län, Hallands län, Jönköpings län, Kalmar län, Kronobergs län, Norrbottens län, Skåne län, Stockholms län, Södermanlands län, Uppsala län, Värmlands län, Västerbottens län, Västernorrlands län, Västmanlands län, Västra Götalands län, Örebro län, Östergötlands län
Trossamfundet Svenska kyrkan 11 200 000    

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa MUCF

You must be logged in to post a comment Login