Det är barnen som kommer att drabbas

By on 23 september, 2023
Arkivbild

Det kommer troligtvis att bli nedskärningar på personal inom skola och sjukvård i och med torsdagens budgetbesked, där regeringen inte möter det underskott som landets kommuner och regioner kommer att behöva hantera framöver.

Fler barn kan därmed tvingas hantera sin vardag i skolan, och på fritiden med färre vuxna till hands. Detta trots statsministerns ambition i regeringsförklaringen om att prioritera åtgärder som tryggar välfärden.

– Vi är mycket oroliga för barnens möjligheter till en god uppväxt och vardag. Med dagens budgetbesked ser vi en stor risk att barnens behov av trygghet och stöd kan falla mellan stolarna samtidigt som vi ser att samtalen till Bris stödlinje om brister i socialtjänsten och elevhälsan blir allt fler, säger Magnus Jägerskog, generalsekreterare på Bris.

De generella statsbidragen till kommuner och regioner höjs i budgeten för 2024 med 10 miljarder. De riktade statsbidragen, som alltså är öronmärkta för olika satsningar, höjs med 6 miljarder för 2024. SKR:s prognos för 2024 är att kommuner och regioner kommer att göra ett underskott på totalt 28 miljarder. 

Nedskärningarna kommer troligen att ske på olika former av personal i välfärden och sannolikt bland de som inte utför kärnverksamheten men som ofta finns som socialt stöd till barn och unga: elevassistenter, fritidsledare, barnskötare och skolkuratorer.

– Då barn och unga i hög utsträckning tar del av kommunala tjänster som skola, förskola, socialtjänst, kultur och fritid är det rimligt att tro att det är de som kommer att drabbas hårt av de nedskärningar som kommuner och regioner kan behöva göra, säger Magnus Jägerskog. 

Bris har sedan tidigare pekat ut att barn och unga tycker att klimatfrågan är den viktigaste politiska frågan för våra förtroendevalda att lösa. Barn präglas också av klimatoro och hopplöshet i spåren av otillräckliga klimatåtgärder.

Ur det här perspektivet gör regeringen med den här budgeten inte mycket för att mildra barns oro. Genom de åtgärder regeringen fattar beslut om, främst en sänkning av skatten på bensin och diesel med 5,64 miljarder, ökar i stället utsläppen. 

Det finns inga snabba lösningar på det samhällsmisslyckande och enorma samhällsutmaning som kriminaliteten är. Bris ser att det saknas en långsiktighet i förslagen och verkligt kraftfulla resurstillskott till framför allt lokala verksamheter.

I stället kommer ett fokus på repressiva åtgärder, med mer pengar till kriminalvården, en tillsatt utredning om sänkt straffmyndighetsålder och förslag om att bygga ungdomsfängelser. Förslag som inte är förenliga med intentionen i och/eller står i strid med barnets rättigheter inte är rätt väg att gå.

– Det krävs mycket mer kraftfulla satsningar för att vända trenden kring kriminaliteten än den som finns i budgeten. Bris kommer att följa arbetet under kommande år och särskilt bevaka frågor som rör barns psykiska hälsa, gängkriminalitet samt våld mot barn. Vi vill se satsningar på ett förebyggande arbete som tar sikte på barns uppväxtvillkor är i fokus, satsningar på att stärka barns psykiska hälsa och att barnets rättigheter stärks i stället för att urholkas, säger Jägerskog.

Sverige
Örebronyheter

Källa: BRIS – Barnens Rätt i Samhället

You must be logged in to post a comment Login