Dricker alla över 65 år kaffe

By on 15 september, 2023
Svenskarna dricker mer och mer kaffe ju äldre dom blir, det visar en undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av kafferosteriet Löfbergs.
Bild: Löfbergs

Nästan hälften av alla som dricker kaffe börjar göra det när dom är mellan 15 och 19 år, och en av fem när dom är 14 år eller yngre, men flest kaffedrickare återfinns i åldersgruppen 65–79 år.

Det är några av resultaten från en ny undersökning som Kantar Sifo gjort på uppdrag av kafferosteriet Löfbergs.

Tidig debut – men mer kaffe ju äldre vi blir

I undersökningen ställdes frågan ”Hur gammal var du när du började dricka kaffe?” och kaffedebuten infaller tidigt i Sverige. 21 procent svarar att de var 14 år eller yngre när de började dricka kaffe och 45 procent svarar 15-19 år.

Totalt har 93 procent gjort sin kaffedebut när de var 29 år eller yngre och endast 5 procent har börjat dricka kaffe efter de fyllt 30.

Respondenterna har också fått svara på frågan om och hur mycket kaffe de dricker idag. Sett till alla tillfrågade i undersökningen, 3802 personer, är det 4 av 5 som dricker kaffe. Flest kaffedrickare hittar vi i åldersgruppen 65-79 år I denna grupp anger 100 % av respondenter att de dricker kaffe.

– Att kaffe är en hörnsten i svenskarnas vardag och särskilt uppåt i åldrarna är ingen hemlighet. Men att vi i en så stor grupp personer inte hittar en enda person som inte dricker kaffe är smått otroligt, säger Anders Thorén, kommunikationschef på Löfbergs.

Frågor från undersökningen

Hur gammal var du när du började dricka kaffe?

 • 14 år eller yngre 21%
 • 15-19 år 45%
 • 20-24 år 21%
 • 25-29 år 6%
 • 30-34 år 2%
 • 35-39 år 1%
 • 40-44 år 1%
 • 45-49 år 0%
 • 50 år eller äldre 1%
 • Minns inte 2%

 

 • Upp till 29 år (summering) 93%
 • 30 år eller äldre (summering) 5%

Hur mycket kaffe dricker du i genomsnitt per dag?

Samtliga respondenter

 • 1–3 koppar 54 %
 • 4–6 koppar 22 %
 • 7 koppar eller fler 2 %
 • Jag dricker inte kaffe 21 %

Endast 65-79 år (692 personer)

 • 1–3 koppar 75 %
 • 4–6 koppar 23 %
 • 7 koppar eller fler 1 %
 • Jag dricker inte kaffe 0 %

Nöje
Örebronyheter

Källa: Löfbergs
Undersökningen genomfördes i Kantar Sifos webbpanel under perioden 16–22 juni 2023. Totalt intervjuades 3 802 personer i åldern 18–79 år. Webbpanelen är riksrepresentativt rekryterad utifrån slumpmässiga urval. Det förekommer ingen självrekrytering i Kantar Sifos webbpanel.

You must be logged in to post a comment Login