Drygt 85 miljoner kronor fördelas i tredje satsningen på socialt särskilt utsatta

Av på 5 september, 2021

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, fördelar nu drygt 85 miljoner kronor i statsbidrag för att hjälpa människor i socialt särskilt utsatta situationer under coronapandemin.

Det är tredje gången som MUCF fördelar detta riktade statsbidrag på uppdrag av regeringen.

– Nu har vi mer pengar att fördela än tidigare och därför får fler organisationer del av regeringens satsning. Vi når också fler utsatta grupper i samhället, exempelvis människor med psykisk ohälsa, med missbruksproblematik, hbtqi-flyktingar, människor med ätstörningar och ensamkommande unga, säger Marie Pettersson Hallberg, chef på avdelningen för statsbidrag.

Statsbidraget ska användas för att stärka organisationernas verksamhet och för att möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser under pandemin. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer.

Sommaren 2020 fördelades 48 miljoner kronor i statsbidrag för hjälp- och stödinsatser under pandemin till 17 organisationer. I april i år fördelades ytterligare 58 miljoner kronor till 18 organisationer och nu fördelas totalt 85 367 000 miljoner kronor till 29 organisationer.

– Vi har fått in 37 ansökningar om bidrag och majoriteten av de som sökte är ideella föreningar. Vi är glada att vi denna gång kunnat bredda begreppet ”socialt särskilt utsatta” och därmed kan nå fler utsatta grupper. Samtidigt är det viktigt att ansökningarna uppfyller de krav som ställs i förordningen, säger Marie Petersson Hallberg.

Mer utsatta under pandemin

Flera av de organisationer som får bifall på sin ansökan har mångårig erfarenhet av att hjälpa till exempel hemlösa med mat och husrum. Men här finns också organisationer som under pandemin upplevt att deras målgrupper blivit mer utsatta, exempelvis KRIS Borås som arbetar för kriminellas rätt i samhället och Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar.

Mest i bidrag får Sveriges stadsmissioner, Svenska Röda Korset, Svenska Kyrkan, Hela Människan och Equmeniakyrkan nationella enheten. Utbetalningen av bidrag till de 29 organisationerna sker preliminärt under första halvan av september. Myndigheten ska återrapportera bidragets användning till regeringen under 2022.

Nyttan av statsbidraget

I uppdraget om att fördela statsbidraget ingår också att MUCF ska dokumentera bidragets väg från regeringsbeslut till mottagare av hjälpen. Det har hittills bland annat resulterat i filmer och artiklar om några av organisationerna och om människor som fått hjälp tack vare satsningen. Filmerna kan ses på mucf.se. Nästa vecka lämnar MUCF också in en rapport till regeringen om hur 2020 års statsbidrag för socialt särskilt utsatta användes.

– Genom att följa hur pengarna används får vi en tydlig bild av vilken nytta statsbidraget gör för människor i kris och för civilsamhällets möjligheter att hjälpa dem under pandemin, säger Marie Pettersson Hallberg.

Lista över de organisationer som får bidrag i regeringens tredje satsning på hjälp till människor i socialt särskilt utsatta situationer under pandemin. Beviljat bidrag i kronor:

Sveriges Stadsmissioner 27 000 000
Svenska Röda Korset 17 000 000
Trossamfundet Svenska kyrkan 6 200 000
Equmeniakyrkan nationella enheten 6 000 000
Hela Människan 5 000 000
Föreningen FVO 3 500 000
Rädda Barnen 3 140 000
KFUK-KFUM Sverige 3 000 000
Ny Gemenskap 2 162 000
Föreningen S:ta Clara kyrka 2 000 000
Pingstförsamlingen i Gävle 1 350 000
SIOS 1 185 000
Islamiska Shiasamfunden i Sverige 950 000
Lp-verksamhetens ideella riksförening 930 000
RFSL 908 000
Ensamkommandes förbund 781 400
Internationella Vänner 760 000
Frivilligorganisationen Agape 640 000
Framtidståget 486 000
Stöttepelaren 400 000
RIFFI 350 000
Sociala Missionen 325 000
LP-Vännernas Kamratförening 300 000
Frisk & Fri – Riksföreningen mot ätstörningar 250 000
Talita 200 000
Kulturföreningen Vasaplan 175 000
IOGT Medmänniska 150 000
KRIS BORÅS 125 000
Ideella föreningen Kärngården 100 000
Totalt 85 367 400

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: MUCF

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in