Dyster sysselsättningstrend för restauranger och hotell

Av på 9 mars, 2021
Arkivbild

Den svenska hotell- och restaurangbranschen ger en dyster prognos inför våren med en sysselsättningstrend på -14 procent. Det är den enda svenska bransch där sysselsättningen förväntas minska. Svensk arbetsmarknad som helhet har däremot en stabil utveckling, med en av de mest positiva prognoserna i Europa. Det visar ManpowerGroups Arbetsmarknadsbarometer.

– Det är tråkigt att arbetsgivarna inom hotell- och restaurangbranschen rapporterar en dyster prognos, och att trenden verkar gå åt fel håll. Skillnaderna är väldigt stora mellan olika branscher, vilket indikerar en återhämtning i olika takt, säger Mikael Jansson, vd för ManpowerGroup.

Sysselsättningstrenden för restauranger och hotell ligger på -14 procent, vilket innebär att arbetsgivarna har dämpade förhoppningar om sysselsättningen under det andra kvartalet 2021. Under första kvartalet var prognosen -2 procent. Svensk arbetsmarknad som helhet har en sysselsättningstrend på 8 procent, vilket är den näst högsta prognosen i Europa.

– Sverige har uppvisat stabila prognoser under de senaste två kvartalen, och det ligger även i linje med SCB:s data som visar på en något bättre arbetsmarknad under fjärde kvartalet 2020. Samtidigt vet vi inte hur arbetsmarknaden kommer att se ut efter pandemin, när de ekonomiska stöden försvinner och företagen ska stå på egna ben, säger Mikael Jansson.

Digitaliseringen hjälper branscher som kan jobba på distans

Prognosen på -14 procent för hotell- och restaurangbranschen är en nedgång på 28 procentenheter jämfört med motsvarande kvartal förra året. Finans- och tjänstesektorn är den bransch som förväntas öka mest, med en optimistisk sysselsättningsprognos på 22 procent, och även byggbranschen rapporterar en stadig prognos på 14 procent.

– De stora restriktionerna i hur vi kan röra oss i samhället slår extra hårt mot hotell- och restaurangbranschen, medan de företag som kan utföra sysslor på distans fortfarande står sig. Krisen har snabbat på omvandlingen av arbetsmarknaden och en del förändringar kan komma att bli bestående, säger Mikael Jansson.

Mätningen genomfördes under pågående pandemi, den 6–26 januari, vilket gör att siffrorna är svårtolkade för en långsiktig analys av arbetsmarknaden. De ska därför ses som en ögonblicksbild av de svarande företagens nyanställningsintentioner för mätningsperioden.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa ManpowerGroup

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in