Ekonomi | Företagskonkurserna i norden minskade med 7,9 % under 2014

Av på 9 februari, 2015

Företagskonkurserna i norden minskade under 2014 jämfört med 2013. Under 2014 fortsatte den positiva utvecklingen med minskande konkurser och antalet nordiska företagskonkurser minskade med 7,9 procent. Totalt gick 18 051 företag i norden i konkurs under 2014. Det är 1 819 företag färre jämfört med 2013. Antalet nyetablerade företag i norden ökade med 5,4 procent under 2014 jämfört med 2013 till 247 553 stycken företag.

Den starkare nordiska konjunkturen 2014 påverkade de nordiska företagen positivt jämfört med 2013. Av de nordiska länderna har de finska företagen dock fortfarande stora utmaningar, där antalet konkurser visserligen minskar, men där samtidigt de stora branscherna, byggbranschen och detaljhandeln, har det kämpigt vilket kan leda till ytterligare utslagningar, – säger Roland Sigbladh.

I Sverige gick Detaljhandel och Information och kommunikation starkt
Alla de stora branscherna kan uppvisa en positiv konkursutveckling men kraften i utvecklingen varierar. Bäst utveckling under 2014 har Bevakning, fastighetsservice, kontorstjänster mm, Detaljhandeln och Information och kommunikation haft. Medan Byggindustri och Handel med motorfordon och bilservice haft en svagare utveckling.

Konkurstalen minskade märkbart i Danmark under 2014
Antalet konkurser i Danmark under 2014 var 8,8 procent lägre jämfört med 2013. Totalt gick 4 170 företag gått i konkurs under 2014 vilket ska jämföras med 5 168 företag under 2013. Bäst utveckling under året hade Parti och Detaljhandel, Finans och försäkring samt Byggindustrin.

Svagt positiv konkursutveckling i Finland under 2014
Antalet konkurser i Finland under 2014 var cirka 2,2 procent lägre jämfört med 2013. Totalt gick 2 156 företag i konkurs. Det är en minskning med 49 företag jämfört med 2013. Dock är utvecklingen inom handeln fortfarande svag och antalet konkurser inom Parti- och detaljhandeln under 2014 uppgick till 451 företag.

Antalet konkurser i Norge minskade med 4 procent under 2014
Antalet konkurser i Norge under 2014 var 4,0 procent lägre jämfört med 2013. Totalt gick 4 715 företag i konkurs under 2014. Det är en minskning med 197 stycken företagskonkurser jämfört med 2013. Bäst utveckling under 2014 hade Byggindustri, Parti- och detaljhandeln samt Hotell och restaurang branscherna.

Ekonomi
Örebronyheter

Bild ”Location Nordic Council” av S. Solberg J. – Eget arbete. Licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons – http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Location_Nordic_Council.svg#mediaviewer/File:Location_Nordic_Council.svg

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in