Ekonomi – Fortsatt stark utveckling för SJ

Av på 30 oktober, 2016

Ökat resande med SJ i kombination med fortsatt fokus på en minskad kostnadsbas innebar att rörelseresultatet stärktes med 75 MSEK och uppgick till 270 MSEK (195) under tredje kvartalet 2016

Det är glädjande att fler och fler väljer SJ och tåget. Den ökning av resenärer som vi sett under de senaste åren fortsätter. Under årets första nio månader har antalet resor med SJ ökat med i snitt tusen resor varje dag, jämfört med samma period föregående år, säger SJs vd Crister Fritzson.

Under det tredje kvartalet ökade antalet resor med SJ AB med två procent, jämfört med samma kvartal föregående år. Den största ökningen var i den regionala trafiken i Mälardalen. Sträckan Stockholm – Norrköping ökade med 19 procent och Stockholm – Eskilstuna med sju procent. Ökningen förklaras till viss del av reparationsarbeten på Södertäljebron (E4). SJ utökade utbudet för att möta den ökade efterfrågan på tågresande mellan Södermanland/Östergötland och Stockholm.

Resandeökningen visar att förbättringarna som genomförs ger resultat. SJs Nöjd kundindex förbättrades under kvartalet och blev 71 (65).

Även andra linjer har varit framgångsrika under kvartalet.
Vår satsning på snabbtåg mellan Stockholm och Oslo har varit framgångsrik. X 2000 är nu inte bara Sveriges mest populära snabbtåg utan även Norges, säger SJs vd Crister Fritzson. Resor mellan Stockholm och Oslo har ökat med 25 procent jämfört med tredje kvartalet föregående år.

Punktligheten är en av våra viktigaste hållbarhetsfrågor och under kvartalet ökade punktligheten. För SJs fjärrtåg var punktligheten 84 procent (80) och för regionaltåg 92 procent (89). Vi har samtidigt förbättrat trafikinformationen till våra resenärer och stärkt ersättningstrafiken vid trafikstörningar, säger Crister Fritzson.

SJ fortsätter satsningarna på nya IT-system och är på väg att bli ett av Sveriges mest digitala företag. I september såldes 83 procent av SJs biljetter via digitala kanaler. Dagligen använder fler än 200 000 resenärer SJs app, som nyligen belönades med Svenska Designpriset i kategorin Device – Smarttelefon. I motiveringen betonades bland annat användarvänligheten. För att möta den ökade efterfrågan görs fortsatt stora digitala satsningar. Den 10 oktober lanserades platskartan som gör det enklare för resenärerna att välja sin plats på SJ Snabbtåg.

Utfall tredje kvartalet 2016

  • Nettoomsättningen för kvartalet uppgick till 2 286 MSEK (2 204)
  • Rörelseresultatet för kvartalet uppgick till 270 MSEK (195)
  • Kvartalets resultat uppgick till 212 MSEK (147)

Utfall perioden januari-september 2016

  • Nettoomsättningen för perioden uppgick till 6 803 MSEK (6 699)
  • Rörelseresultatet för perioden uppgick till 503 MSEK (525)
  • Periodens resultat för perioden uppgick till 395 MSEK (398)

Ekonomi
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in