En femtedel av Sveriges kvinnor saknar balans mellan arbetsliv och privatliv

By on 10 juni, 2020

En ny undersökning som Norstat har gjort på uppdrag av Aller media visar bland annat att många svenska kvinnor saknar balans mellan arbete och privatliv, att de fortfarande tar det huvudsakliga ansvaret för hem och familj och att de drömmer om att kunna påverka sin arbetsdag. She Report – Kvinnor, karriär och balans, som Aller media ger ut, har tagit temperaturen på svenska kvinnors mående och presenterar samhällsspaningar ur ett kvinnligt perspektiv.

Pusslande för att uppnå balans mellan arbete och fritid
Så många som en femtedel av Sveriges kvinnor i åldern 18-65 upplever att balansen mellan arbetsliv och privatliv sällan infinner sig. Majoriteten av kvinnorna önskar mer tid för sitt privatliv.

Drygt en fjärdedel av kvinnorna har den senaste veckan funderat på att stressa mindre, särskilt de yngre kvinnorna mellan 18-39 år där stressen upplevs vara som värst. De äldre kvinnorna verkar ha hittat en bättre balans överlag. På frågan hur respondenterna motverkar oönskad stress i privatlivet svarar kvinnorna (18-65 år) bland annat att komma ut i naturen prata med partner och vänner, träna, lyssna på musik och att kolla serier.

– Det är trist att se att kvinnor fortsätter att hamna i kvinnofällan som innebär att de tar ett större ansvar för hem och barn och ett evigt pusslande för att få en fungerande vardag, säger Jennie Knutsson, kommunikationschef på Aller media. Det här är ju tyvärr inget nytt men en viktig påminnelse om att vi på Aller media och andra som når ut till många kvinnor behöver jobba aktivt med att sänka prestationskraven.

Svenska kvinnor drömmer om att kunna påverka sin arbetsdag
Många svenska kvinnor drömmer om att kunna påverka sin arbetsdag. I Aller medias rapport är det tydligt att gruppen som upplever sig kunna påverka sina arbetsdagar i hög utsträckning har värderingar och attityder som vittnar om en bättre balans i livet och en mer positiv syn på sig själv, jobbet och privatlivet. Män med hög utbildningsnivå i storstäderna verkar ha hittat ett sätt att välja när och hur de vill arbeta. 65 procent av alla män i åldern 18-29 år upplever sig kunna påverka sina arbetsdagar. Motsvarande siffra bland kvinnor i samma ålder är ungefär hälften.

Att inte bara kön spelar in utan även utbildningsnivå är också tydligt: 7 av 10 högutbildade personer upplever sig kunna påverka sina arbetsdagar, att jämföra med bara 5 av 10 med låg utbildningsnivå.

Kvinnor tar fortfarande det huvudsakliga ansvaret för hem och familj
I She Report ställs påståendefrågor som rör emotionellt och praktiskt ansvar och koordinering av familjelivet. Frågorna handlar bland annat om vem som tar huvudansvar för födelsedagsfirande, matlagning, klädinköp, högtider och barns aktiviteter.

Av arton ansvarsområden som det frågas om innehas tre av män. Resterande femton ansvarsområden är kvinnornas domän. Det finns några områden där ansvarsfördelningen mellan män och kvinnor är relativt lika. Det är framför allt det som handlar om att hämta och lämna på förskola/skola och aktiviteter, fixa med praktiska saker hemma och anmäla exempelvis ledighet och sjukfrånvaro.

Äldre kvinnor mer harmoniska
Äldre kvinnor upplever, i väsentligt högre grad än yngre, både jobbet och livet i stort som mer harmoniskt, givande och inspirerande enligt rapporten.

– Det verkar helt enkelt som att äldre kvinnor hittar en harmoni som ännu inte infunnit sig bland yngre. Trenden håller i sig även under den pågående coronapandemin. De äldre kvinnorna oroar sig mycket mindre än vad de yngre gör, säger Jennie Knutsson.

På topplistan över vilka känslor som präglat den senaste veckan är 6 av 8 känslor i gruppen kvinnor 50-65-åringarna positivamedan 8 av 10 känslor bland 18-29-åringarna är negativa.

Om undersökningen She Report – Kvinnor, karriär och balans
Undersökningsform: Webbenkät
Undersökningspart: Norstat
Fältperiod: Februari 2020 samt maj 2020
Urval: Riksrepresentativt urval med 1241 enkätsvar i februari 2020 och ca 1002 enkätsvar i maj 2020
Bakgrund: 18-65 år
Rapporten har tagits fram i samarbete med Grasp Insights

Regionalt
Örebronyheter

Källa: Aller media

You must be logged in to post a comment Login