En tredjedel av Sveriges regioner saknar handlingsplan för suicid

Av på 23 juni, 2020
Arkiv bild.

Regeringen antog en Nollvision för självmord 2008. Trots det saknar sju regioner en handlingsplan för suicid, det visar Folkhälsomyndighetens senaste rapport, som Hjärnfonden har granskat. Stockholm, Västra Götalandsregionen och Västerbotten är exempel på regioner som ännu inte har en handlingsplan.

– Att vara närstående till någon som begår självmord är bland det värsta som kan hända. Hjärnfonden är inte nöjda förrän alla regioner har en handlingsplan. Vi vet att dödstalen går att få ner med förebyggande insatser. Det faktiska arbetet med att förebygga suicid och implementera olika förebyggande insatser ska ske på regional nivå och i kommunerna. Att varje region har en plan och verkställer den är avgörande för att inte fler liv ska släckas, säger Anna Hemlin, generalsekreterare för Hjärnfonden.

Psykisk ohälsa är en av de enskilt starkaste riskfaktorerna för suicid. Ny statistik från Socialstyrelsen dödsorsaksregister för 2019 att antalet självmord fortfarande ligger på en för hög nivå. 168 ungdomar i åldern 0-24 år tog livet av sig förra året, varav 55 flickor och 113 pojkar.

Sju regioner saknar handlingsplan i Folkhälsomyndighetens kartläggning. Region Dalarna, Halland, Stockholm, Sörmland, Västerbotten, Västernorrland och Västra Götalandsregionerna har fortfarande ingen handlingsplan eller liknande policydokument för att förebygga suicid.

– Nu måste alla regioner kraftsamla för att nå en Nollvisionen mot självmord och det är bråttom. I spåren av Covid-19 är vi oroliga för att depression, självmordstankar och missbruk ökar ytterligare, Regeringen behöver också verkligen ta tag i nollvisionen och styra upp arbetet med mycket mer nationell samordning, mer resurser för självmordsprevention och mer forskning, avslutar Anna Hemlin.

Bakgrund:
En ökning av antalet självmord i åldersgruppen 15-24 år har pågått i Sverige sedan 1994. Och Sverige sticker ut i Europa. Mellan 1997 och 2007 var trenderna med få undantag stabila eller nedåtgående i 21 av 30 länder i Europa. Bara i fyra av dessa länder, däribland Sverige, ser man en tendens till stigande självmordstal bland tonåringar i åldrarna 15 – 19 år. Sverige antog 2008 en nollvision mot självmord.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Hjärnfonden 

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in