Enligt Naturvårdsverket inrikesflygets utsläpp minskar – tågets utsläpp ökar

By on 22 december, 2019
Arkivbild

Inrikesflygets utsläpp minskar 4 % samtidigt som tågets utsläpp ökar 7,3 % mellan år 2017 och 2018, enligt färska siffror från Naturvårdsverket.

  • Enligt nyligen uppdaterad årsstatistik från Naturvårdsverket står inrikesflyget i Sverige nu för 0,84 % av de nationella koldioxidutsläppen när utrikes sjöfart och flyg från Sverige inkluderas.
  • Inrikesflygets utsläpp minskar enligt den statliga myndigheten från 553 tusen ton till 531 tusen ton CO2-ekv (3,97 %) från år 2017 till år 2018.
  • Samtidigt visar statistiken att utsläpp från tåg i Sverige ökar från 41 tusen ton koldioxidekvivalenter till 44, det vill säga en ökning med 7,3 % mellan år 2017 och 2018.
  • Utsläppen från inrikesflyget 2018 är med andra ord drygt 12 gånger högre än från tåg, samtidigt som stor del av inrikesflygets koldioxidutsläpp kompenseras för av flygbolagen.
  • Totalt släppte Sverige ut 63079 tusen ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) år 2018, inklusive utrikesflyg och utrikes sjöfart från Sverige, enligt Naturvårdsverket.

Främsta anledningarna till utsläppsminskningen från inrikesflyget beror på att flygbolagen flyger med allt modernare och bränsleeffektivare flygplan, anpassar flygplansstorleken till efterfrågan och därmed optimerar beläggningen så de inte flyger med tomma flygplan, samt viktminskningsåtgärder och effektivare färdplanering för flygvägarna. Även minskat flygresande inom Sverige påverkar de totala utsläppen, men främst om flyglinjer läggs ned eller om antalet avgångar minskar.

Sammanställning av Naturvårdsverkets, senaste statistik

1184 % mer CO2-utsläpp från svensk biltrafik än från inrikesflyg
Som jämförelse kan anges att endast biltrafiken i Sverige stod år 2018 för 10007 tusen ton CO-ekv, det vill säga 1184 % mer än inrikesflyget. All vägtrafik (exkl militära transporter) i Sverige orsakade sammanlagt 14981 tusen ton CO2-ekv år 2018.

Inrikesflyg: 25 % minskade utsläpp på 20 år
År 1999 var inrikesflygets utsläpp 712 tusen ton CO2-ekv, jämfört med 531 tusen ton CO2-ekv år 2018. Med andra ord har inrikesflygets utsläpp minskat med 25,4 % mellan åren.

Flygbolaget BRA minskar sina utsläpp med närmare 10 %
BRA som har en 30-procentig marknadsandel av inrikesflyget, är det enda flygbolaget i världen som erbjuder alla resenärer möjlighet att boka flygresor som inkluderar 100 % biobränsle via sin Miljö Class. Den genomsnittliga flygtiden för en flygresa med BRA är 60 minuter, vilket av systemtekniska skäl motsvarar den mängd biobränsle som inkluderas i Miljö Class i dag. Miljö Class fås mot ett tillägg på 300 kronor.

– Året är inte slut än, men från år 2018 till 2019 ser vi som flygbolag ut att minska våra utsläpp med närmare 10 % och alla koldioxidutsläpp som blir kvar klimatkompenserar vi för utan att det kostar våra resenärer något extra, säger Jim Hofverberg, som är kommunikationschef för flygbolaget BRA.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Flygbolaget BRANaturvårdsverkets utsläpp inrikes flyg: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/?visuallyDisabledSeries=ce714a75ab9017da
Naturvårdsverkets utsläpp biltrafik i Sverige:https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-inrikes-transporter/?visuallyDisabledSeries=583aff8f2c7d1684
Naturvårdsverkets utsläpp utrikes transport: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-utslapp-fran-utrikes-sjofart-och-flyg/?visuallyDisabledSeries=a51623c28e86aaf
Naturvårdsverkets utsläpp totalt för Sverige: https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-territoriella-utslapp-och-upptag/?visuallyDisabledSeries=16eac881d2c6137f
NOT: Eventuella, mänskliga räknemisstag kan lätt korrigeras av läsaren. Alla källor som använts har vidlagts.

You must be logged in to post a comment Login