Färre djur på svenska gårdar

Av på 1 februari, 2021
Arkivbild

Antalet djur på svenska gårdar har minskat det sista året, förutom fjäderfän som ökat i antal under flera år. Det visar resultaten från den Strukturundersökning i jordbruket som Jordbruksverket genomförde under 2020. Strukturundersökningen genomfördes senast 2016.

Antalet slaktkycklingar har ökat med ca 20 procent sedan 2016 medan antalet höns ökat med ca 3 procent. Undersökningen avser djurantalet i juni månad 2020, alltså före den nu pågående fågelinfluensan. Antalet nötkreatur har minskat med ca 2 procent och antalet får med 13 procent sedan 2016. Grisar har ökat med 1 procent sedan 2016, men minskat med 6 procent sedan 2019.

Medan får- och nötkreatursföretagen följer ungefär samma fördelning över landet när det gäller antal djur så är koncentrationen av antalet grisar stor i Skåne. En tredjedel av alla grisar i Sverige finns i Skåne samtidigt som endast 14 procent av nötkreaturen finns där.

Antalet företag med lantbruksdjur har minskat mellan juni 2016 och juni 2020. Antalet företag med mjölkkor har minskat med 20 procent mellan 2016 och 2020 vilket motsvarar nästan 800 jordbruk.

Färre gårdar med djurproduktion

Antalet företag med lantbruksdjur har minskat mellan juni 2016 och juni 2020. Antalet företag med mjölkkor har minskat med 20 procent mellan 2016 och 2020 vilket motsvarar nästan 800 jordbruk. Antalet företag med får och grisar har minskat med ca 8 procent sedan juni 2016.

Företagen blir större

Utvecklingen mot att företagen med djur blir allt större fortsätter också år 2020. Till exempel så har antalet mjölkkor per jordbruk ökat från i genomsnitt 85 djur till 98 djur mellan 2016 och 2020. När det gäller slaktgrisar per företag så har antalet djur ökat från 820 till 945 mellan 2016 och 2020.

Strukturundersökningen ger underlag till många beslut

Uppgifterna om antalet djur och antalet företag med djur är de första uppgifterna som publiceras från den Strukturundersökningen som genomfördes under 2020. Under första halvåret 2021 kommer det löpande publiceras mer resultat från undersökningen. Datum för de olika publiceringarna finns i publiceringsplanen.

Strukturundersökningen genomförs var tredje eller fjärde år, inte bara i Sverige utan var tionde år även i resten av världen utifrån en överenskommelse i FAO, FN:s organ för jordbruksfrågor. Behovet av statistiskt underlag inom jordbruksområdet är stort. Ur ett internationellt perspektiv handlar det om världens livsmedelsförsörjning, ur ett EU-perspektiv handlar det dessutom om att ha underlag för att bedöma den jordbrukspolitik som förs och ur ett nationellt perspektiv handlar det om hur jordbruket förändras, jordbrukets roll för landsbygden och sysselsättningen.

Regionalt
Örebronyheter

Källa Jordbruksverket
Läs mer i Statistikrapporten Lantbrukets djur i juni 2020 – jordbruksverket.se/5.38d764e917737562099cfa9c.html
I bloggen Jordbruket i siffror (jordbruketisiffror.wordpress.com/) finns specialbearbetningar av statistiken, exempelvis en specialbearbetning av de större fårbesättningarna.
I Statistikdatabasen (statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f27-9bc9-78e127837625) finns statistiken uppdelad på län, kommun och vissa andra indelningar.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in