Färre svenska bostadsköp i Spanien

Av på 18 november, 2018

Den spanska bostadsmarknaden går som tåget. Antal bostadsaffärer ökar kraftigt under Q3 jämfört med samma period förra året, enligt färska siffror från spanska inskrivningsmyndigheten. Däremot har efterfrågan från svenskar svalnat med färre köp än förra året.

Enligt inskrivnings­myndig­heten Registradores nya rapport från den 15 november ökar antalet transaktioner på den spanska bostadsmarknaden under tredje kvartalet med 11,9 % jämfört med samma period 2017. 133 295 bostäder byter ägare under kvartalet och prognosen om 500 000 transaktioner under 2018 håller i sig.

Under kvartalet registreras 843 köp av svenskar, efter tre kvartal med över 1000 köp av svenskar. Jämfört med samma kvartal 2017 är det en minskning med 7 % och det är den lägsta siffran sedan Q4 2016. Svenskar halkar nu även ner till en sjätte plats på listan över utländska köpargrupper.

Vi har märkt av en minskad efterfrågan från svenskar en tid och nu slår det igenom även i Registradores eftersläpande statistik. Många är fortfarande intresserade av en bostad i solen men ovissheten på den svenska bostadsmarknaden och en svagare svensk krona gör att fler avvaktar. Vi har tidigare trott på över fyra tusen köp av svenskar under 2018, nu är det osäkert om vi når upp dit, säger Daniel Nilsson.

Utländska bostadsköp i Spanien uppgår totalt till 16 142 stycken under perioden, vilket är en ökning med 3,5 % jämfört med samma period 2017. Mot bakgrund av att tillväxten tidigare varit tvåsiffrig kan en viss avmattning av den utländska efterfrågan skönjas. Fyra av tio bostadsköpare på Costa Blanca är utländsk, och var tredje på Costa del Sol, Mallorca och Teneriffa. Efterfrågan är fortsatt starkast från Storbritannien (16,2 % av totala utländska köp), Frankrike (7,7 %), Tyskland (6,8 %), och Belgien (5,9 %).

Begagnat ökar mest
På totalmarknaden ökar begagnatmarknaden mest och uppvisar den högsta kvartalsvolymen sedan 2007. Begagnatmarknaden utgör nu 83 % av totalen medan nyproduktion står för 17 %.

– Våra mäklare på vissa lokalmarknader rapporterar om att allt fler av våra svenska kunder just nu väljer begagnat igen. Bakgrunden till det är troligen att den ökande efterfrågan har lett till prisökningar vilket bidrar till att begagnat blir mer prisvärt igen, säger Daniel Nilsson, VD för Fastighetsbyrån Utland.

Ekonomi | Världen
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in