Fler beställer och live-streamar sexövergrepp på barn

By on 7 december, 2017

Det blir allt vanligare att förövare från sitt hem, via webbkamera, beställer och regisserar livesända sexuella övergrepp på barn. Barnet kan befinna sig var som helst i världen och förövaren är ofta någon helt annanstans. Idag drar därför ECPAT Sverige ut med en stor landsomfattande kampanj för att synliggöra internets baksida- och bidra till att stoppa barnsexhandeln.

— På grund av internets utbredning och teknikutvecklingen har spridningen av övergreppsmaterial eskalerat och nya former av övergrepp har tillkommit, däribland regisserade direktsända våldtäkter. Teknikutvecklingen går tyvärr mycket snabbare än lagstiftningen och samhället behöver göra mycket mer för att motverka barnsexhandeln, menar Anders L Pettersson, generalsekreterare för ECPAT.

Streamade övergrepp ses inte bara i realtid utan sparas ofta ner av förövaren för att senare delas med andra, i slutna nätverk. Nytt övergreppsmaterial kan vara värdefull valuta och krävs ibland för att få vara del av de slutna nätverken.

Forskning visar att dokumentation av övergreppen ökar barnets psykiska ohälsa. Vetskapen om att övergreppen sedan sprids på nätet ökar bara traumat. En del av problematiken med fallen som rör regisserade övergrepp på barn utomlands är att närstående till barn ofta medverkar till de fysiska övergreppen som live-streamas. Ökningen av dessa övergrepp är ett exempel på hur den kommersiella aspekten av sexuell exploatering av barn kan fungera idag.

Skyddet mot barn måste stärkas. Internet har gjort det mycket lättare för förövare att få tillgång till övergreppsmaterial och fler och fler barn utsätts. Varje dag köps och säljs barn som handelsvaror. För att förebygga handeln med barn behöver samhället först uppmärksamma att övergreppen sker, sedan måste både lagstiftning och straffskalor uppdateras. Den dom i Uppsala som kom under torsdagen är ett viktigt steg på vägen, säger Anders L Pettersson.

Flera förövare som har betalat för och regisserat live-streamade övergrepp på barn via webbkamera har dömts i svenska domstolar, just nu pågår ett sådant fall i Östersund.

Kampanjen #Stoppanäthandeln kommer att hålla på i två veckor, den startade den 1 december.

Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login