Fler får operation i tid igen i Örebro

Av på 14 januari, 2021
Arkivbild

Fler personer tvingas vänta för länge på operation sedan coronapandemins utbrott i Sverige, även i Örebro är långa väntetider fler. Men de senaste siffrorna visar tecken på återhämtning.

Coronapandemin har satt press på sjukvården. I skuggan av den akuta covidvården har operationsköerna blivit längre.

Under november fick 38 procent av alla patienter vänta längre än 90 dagar på operation i Örebro. Det är fler än en typisk novembermånad (snittet för de senaste fem åren ligger på 28 procent).

I praktiken innebär det att 2 594 av de 6 824 patienter som under månaden väntade på operation i Örebro tvingades vänta lägre än vårdgarantin ger dem rätt till.

En positiv tendens i Örebro är ändå att färre patienter tvingades längre än 90 dagar i november än i början pandemin (−18 procentenheter jämfört med april–juni).

Enligt vårdgarantin ska du inte behöva vänta mer än 90 dagar på den behandling eller operation som ordinerats av specialistläkare.

Ökning av för långa väntetider i nästan hela landet

SKR:s väntetidsstatistik sträcker sig till och med november. Andelen patienter som tvingades vänta längre än vårdgarantin ger dem rätt till var då högre än vanligt i 20 av landets 21 regioner.

Östergötland var den region som låg mest över sin normalnivå i november.

Stora skillnader mellan olika typer av vård

Sammanlagt väntade 6 824 patienter på operation i Örebro län under november månad.

Skillnaden mot normalläget är störst inom ortopedi. Här tvingades 43 procent av patienterna vänta längre än 90 dagar i oktober (+30 procentenheter jämfört med ett vanligt år).

Samtidigt ligger andra vårdtyper, som kärlkirurgi, på ungefär samma nivå som ett vanligt år (6 procent).


Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna för varje vårdtyp i regionen, för vårdtyper med minst 15 fall per månad.

Operationstyper med längst kötider i Örebro län i november

Vårdtyp Andel som behövde väntade över 90 dagar Motsvarande historiskt snitt för november 2015-2019   Antal patienter
Öron-näsa-hals 59 % 35 % 682
Plastikkirurgi 51 % 47 % 154
Handkirurgi 49 % 36 % 791
Ryggkirurgi 45 % 18 % 189
Ortopedi 43 % 13 % 1 186
Urologi 38 % 37 % 653
Gynekologi 37 % 23 % 347
Kirurgi 35 % 27 % 939
Ögonsjukvård 29 % 28 % 1 365
Hjärtsjukvård 26 % 20 % 43
Thoraxkirurgi 6 % 0 % 32
Kärlkirurgi 6 % 24 % 158
Utprovning av hörapparat 3 % 12 % 285

Det är dock stor skillnad på hur många personer som väntar inom varje vårdtyp.

Tabellen nedan visar siffrorna nedbrutna sjukhus för sjukhus i regionen, för samtliga typer av vård.

Sjukhus där flest fick vänta mer än 90 dagar i Örebro län

Sjukhus Andel som behövde väntade över 90 dagar Motsvarande historiskt snitt för november 2015-2019   Antal patienter
Karlskoga lasarett 55 % 24 % 97
Universitetssjukhuset i Örebro 40 % 31 % 6 261
Lindesbergs lasarett 31 % 21 % 108
Capio Läkargruppen, Örebro 3 % 5 % 358

Hälsa | Lokalt/Länet
Örebronyheter

Källa Newsworthy
Metod:
Vi använder oss av data från SKR:s Väntetider i vården som visar andel väntande patienter som har väntat 90 dagar eller kortare på en operation/åtgärd.
Utifrån detta har vi räknat ut andelen patienter över 90 dagar och jämfört det med snittet för samma månad 2015-2019, för att jämföra mot ett typiskt år.
Slutligen mäter vi regionens återhämtning genom att jämföra siffrorna för senaste månaden med april-juni 2020.

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in