Folkhälsomyndigheten föreslår begränsat antal besökare i affärer

Av på 2 mars, 2021
Arkivbild.

För att minska risken för trängsel på handelsplatser, och därmed minska risken för spridning av covid-19, föreslår Folkhälsomyndigheten att begränsa antalet personer som samtidigt får vistas i en butik eller ett varuhus till 500.

Folkhälsomyndigheten har enligt covid-19-lagen rätt att besluta om smittskyddsåtgärder på handelsplatser, bland annat om begränsning av antalet kunder och besökare. En handelsplats är till exempel en butik eller ett varuhus.

Sedan tidigare gäller regeln att butiken måste ha en yta på minst 10 kvadratmeter per person som släpps in. I butiker och varuhus med stora lokaler kan det ändå uppstå trängsel kring enskilda platser inne i lokalerna och vid in- och utpassering. Därför avser Folkhälsomyndigheten att sätta en övre gräns för antalet personer som samtidigt får befinna sig inne på en handelsplats. Förslaget innebär att maxantalet aldrig får överstiga 500 personer, oavsett handelsplatsens yta.

Folkhälsomyndigheten föreslår också att handelsplatser måste vidta åtgärder för att besökare ska handla ensamma och inte i grupp. Det kan till exempel handla om att aktivt informera om att kunder ska besöka butiken på egen hand. Personer i behov av stöd samt barn är undantagna från uppmaningen att gå in i butiker en och en.

Förslagen har skickats på remiss till myndigheter och branschorganisationer. De nya reglerna föreslås träda ikraft den 6 mars 2021.

Hälsa | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Folkhälsomyndigheten

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in