Förhandling om bygget av Lyra Örebro kommuns nya vattenreservoar

By on 20 oktober, 2023
Bild: Örebro kommun

Ända sedan slutbesiktningen av Örebros nya vatten­reservoar hösten 2022, har Örebro kommun menat att byggnaden inte motsvarar det som kommunen har beställt från leverantören.

Vissa delar har sedan dess åtgärdats av leverantören, men fel och brister kvarstår och byggnaden är fortfarande inte avtals­enligt utförd.
 
För att få ett andra utlåtande har Örebro kommun anlitat en konsult med sakkunskap och lång erfarenhet i bygg­branschen, för fortsatta undersökningar. Nu har den rapporten kommit och den fastslår det Örebro kommun redan tidigare hävdat; det finns såväl brister och fel i konstruktionen som avvikelser från ritningar och avtal.

Bristerna handlar om bland annat så kallade gjutsår, vilket betyder att betongen inte är tillräckligt kompakt. Täckskikten av betong, som är den betong som finns mellan armering och ytan, är heller inte tillräckligt tjocka, och de lagningar som byggentreprenören har gjort efter påpekanden i slutbesiktningen är brist­fälliga. Dessutom är byggnaden inte avtals­enligt utförd, genom att man använt andra material än vad som framgår i avtalet.

Lyra är en vattenreservoar som har projekterats med en livslängd på 100 år, och ska förse örebroarna med vatten utan drift­störningar. Därför måste byggnaden förstås uppfylla de krav som ställts i avtalet, och inte behöva renoveras vare sig oftare eller tidigare än planerat.

Örebro kommun har därför fortsatta krav på huvud­entreprenören. Kraven handlar om att dels rätta de fel och brister som finns, dels redogöra för hur de åtgärder och lagningar som görs motsvarar den kvalitet som beskrivs i kontrakt.

För närvarande pågår en rättslig tvist mellan Örebro kommun och huvud­entreprenören. Örebro kommun har lämnat in ett så kallat yttrande till Tingsrätten, med anledning av att en entreprenör har stämt Örebro kommun.

Rapporten från den undersökning som gjordes nyligen är en del i det yttrandet. Tills vidare håller Örebro kommun inne en del av betalningen för byggnationen, eftersom Lyra inte är avtals­enligt byggd och fel och brister kvarstår. I mitten av november påbörjas förhandlingar i Tingsrätten, där både Örebro kommun och huvud­entreprenören ska uttala sig och beskriva sin syn på saken.

I väntan på att Lyra blir klar och kan tas i drift är Svampen en fullgod vatten­cistern och kan förse örebroarna med vatten utan problem. Svampen inspekteras vartannat år, då hela cisternen töms och görs ren, och insidan undersöks noggrant. Detta gjordes så sent som i början av oktober 2023.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Örebro kommun

You must be logged in to post a comment Login