Förslag att höja taxorna

By on 4 oktober, 2023
Arkivbild

Kostnadsökningar gör att Kumla kommun behöver höja taxorna för vatten och avlopp samt avfall för år 2024. Samhällsbyggnadsnämnden kommer lägga fram ett förslag till Kommunfullmäktige, som sedan tar det slutgiltiga beslutet i frågan.

De senaste åren har kostnaderna för att producera rent vatten samt hämtning av avfall ökat. Vår avfallsverksamhet står inför betydande förändringar med övertagande av ansvaret för återvinningsstationer och införande av fastighetsnära insamling från och med 1 januari 2024. Dessutom behöver vi investera i vår gemensamma VA-anläggning, för att säkra en hållbar vatten- och avloppsförsörjning i framtiden. Därför beslutade samhällsbyggnadsnämnden, den 3 oktober, att föreslå Kommunfullmäktige att höja taxorna för vatten och avlopp samt för avfall från 1 januari 2024.

– Att säkra tillgången till rent vatten har blivit en kostsammare utmaning. För att säkerställa en kontinuerlig produktion av vårt mest grundläggande livsmedel, behöver vi justera avgifterna under de kommande åren. Vi förstår att detta kan vara utmanande för hushåll som redan upplever ökade utgifter på grund av inflation och räntehöjningar. Men tillgången till rent kranvatten är något som vi alla värderar högt, och vi behöver vänja oss vid att denna viktiga resurs också har en kostnad, säger Karin Johnson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

– En betydande del av våra VA-ledningar, pumpstationer och relaterad infrastruktur byggdes på 1960-talet och behöver nu genomgå omfattande renovering eller bytas ut. Dessa åtgärder är helt avgörande för att säkerställa en ansvarsfull hantering av våra anläggningar. De generella kostnadsökningarna som påverkar samhället som helhet, såsom höjda bränsle- och elpriser, påverkar även våra kommunala verksamheter och medför ökade kostnader för vatten, avlopp och avfallshantering, säger Amanda Haglind, teknisk chef i Kumla kommun.

Så påverkas hushållen

Så här påverkas de föreslagna taxehöjningarna för hushållen:

  • En normal villa med en tomtyta på 850 m2 och en vattenförbrukning på 200 m3, får en kostnadsökning på 1 668 kronor per år.
  • Hushåll med en grön och en brun tunna, båda 140 liters kärl, får en kostnadsökning på 37 kronor/månad, 444 kronor per år.

Kumla
Örebronyheter

Källa: Kumla kommun

You must be logged in to post a comment Login