Förstärkning av medel till SOS Alarm

By on 20 september, 2021

I budgetpropositionen för 2022 ökar regeringen anslagen till SOS Alarm inom ramen för det statliga alarmeringsavtalet. SOS Alarm tilldelas en tillfällig ökning på 20 miljoner kronor ytterligare för 2022 utöver den permanenta ersättningen på 413 miljoner kronor per år.

– Förtroendet för nödnumret är helt centralt i ett tryggt och säkert samhälle. Hjälpsökande ska alltid känna trygghet i att få rätt hjälp i rätt tid. SOS Alarm behöver utöka kapaciteten och rusta för att möta en helt ny, högre normalnivå av nödsamtal. Vi välkomnar att regeringen skjuter till extra medel så att vi kan fortsätta arbeta för ett tryggare Sverige för alla, säger Maria Khorsand, VD på SOS Alarm.

Ny normalnivå på 112

Nödsamtalen till 112 ökar för varje år. Mellan 2015 till 2020 ökade antalet samtal med nära 20 procent, vilket motsvarar cirka nästan 600 000 fler nödsamtal under en sexårsperiod. I år ser samtalsnivåerna ut att nå nya rekord och sommaren 2021 har varit den mest intensiva någonsin.

En rad faktorer har medverkat till det höga samtalstrycket, bland annat pandemin som inneburit att fler människor stannat hemma i Sverige under semesterperioderna samt väderförhållanden som inneburit bland annat fler badolyckor, skyfall och översvämningar. Samtidigt syns en generell ökning, oberoende av specifika händelser, som ger en ny och högre normalnivå på nödnumret.

Bara under juli månad i år ökade samtalsmängden med 13 procent jämfört med juli 2020. Totalt inkom drygt 387 000 samtal under månaden. Dagens operativa resurser är inte tillräckliga för att möta efterfrågan. Detta återspeglas i sommarens ökade svarstider på 112.

Investeringar för en effektiv och modern alarmeringstjänst

De ökade trycket på nödnumret, nya säkerhets- och trygghetsutmaningar samt digitaliseringen gör att SOS Alarm behöver moderniseras och rustas inför framtiden. Som en viktig aktör inom det svenska totalförsvaret är det avgörande att SOS Alarm satsar på utveckling för att upprätthålla hög kvalitet, korta svarstider och en effektiv alarmeringstjänst.

Under kommande år behöver SOS Alarm fokusera särskilt på några områden:

  • Fler SOS-operatörer och annan operativ personal, kompetenssatsningar och förbättrad arbetsmiljö
  • En ny teknisk plattform för att möta samhällets digitalisering, nya tekniska standarder och det ökade cybersäkerhetshotet.
  • Innovationer för en mer effektiv larmhantering.
  • Insatser för att minska antalet felaktiga samtal till 112. (Samtal utan hjälpbehov motsvarar ca en tredjedel av samtalen per år).

Långsiktiga finansiella villkor

Regeringen har genom den tillfälliga anslagshöjningen gett SOS Alarm goda förutsättningar för verksamheten kommande år. För kunna investera framöver och bibehålla personal – och därmed kvalitet, förkorta svarstiderna samt utveckla tekniken – behövs långsiktiga finansiella villkor. SOS Alarm har fortsatt en god dialog med regeringen inför kommande år.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: SOS Alarm

You must be logged in to post a comment Login