Fortsatt dyster bilmarknad i april

Av på 4 maj, 2019

Bilmarknaden fortsatte att minska även i april. Värst var det på privatmarknaden som minskade 25% jämfört med samma månad förra året. Nämnas bör att andelen privatleasing på privatmarknaden dock fortsätter att öka. I april landade privatleasingandelen på 35%. Detta kan jämföras med en andel på 28% i april 2018.

Totalt sett blev april blev den tionde månaden i rad då både försäljning och nyregistreringar av personbilar minskade jämfört med samma månad förra året. Antalet nyregistrerade personbilar minskade med 14% och försäljningen minskade med 17%.  

Fortsatt ökning av laddbara bilar
Andelen laddbara bilar fortsätter att öka. I april nyregistrerades 840 elbilar vilket är en ökning med 228% jämfört med april 2018.

Hittills i år står elbilar för 5,3% av alla nyregistreringar, laddhybrider står för 7,2%. Motsvarande period 2018 stod elbilar enbart för 1,7% samtidigt som bilar med laddhybridteknik stod för 5,7%.

Nyregistreringar
I april nyregistrerades 29 464 personbilar vilket är en minskning med 11% jämfört med april 2018. Största märke var Volvo med 19,6% av registreringarna, därefter Volkswagen med 12,6% och Mercedes med 9,6% andel. Hittills i år har 103 265 personbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 10% jämfört med samma period 2018.

Antalet nyregistrerade lätta lastbilar minskade med 15% i april jämfört med samma månad 2018. Totalt nyregistrerades 4 061 lätta lastbilar i april. Största märke var Volkswagen med 37,0% av registreringarna, därefter Ford med 13,0% och Renault med 11,1% andel. Hittills i år har 14 138 lätta lastbilar nyregistrerats vilket är en minskning med 21% jämfört med samma period 2018.

Nyregistreringar   april 2019   Utv vs. 2018 YTD 2019 Utv vs. 2018
Personbil 29 464 -11%   103 265 -14%
Lätt lastbil (<3,5t) 4 061 -15%   14 138 -21%
Tung lastbil (>16t)  641 +11%   2 160 +8%
Släp   5 733  +1%   13 651   +6%
Husbil 572 -43%   974 -44%
Övrigt 5 646 +22%  17 836 +22%
TOTAL                        46 117       -8%   152 819 -10%

Försäljning nya bilar
I april månad såldes 24 994 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 20% jämfört med april 2018. Flest nya bilar sålde Volvo med 17,4% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,6% och Kia med 8,9%.

Hittills i år har 86 830 nya personbilar sålts vilket är en minskning med 17% jämfört med samma period 2018.

Försäljning nya bilar april 2019 YTD 2019
Antal bilar  24 994   86 830
Utveckling vs 2018 (%)   -20% -17%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)  -6 339 -18 005

Privatmarknaden
På privatmarknaden såldes i april 13 216 nya bilar vilket är en minskning med 25% jämfört med april 2018. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 12,7% marknadsandel, därefter Volvo med 10,3% och Kia med 9,5%.

Hittills i år har 45 450 nya personbilar sålts på privatmarknaden vilket är en minskning med 22% jämfört med samma period 2018.

Tjänstebilsmarknad*     april 2019 YTD 2019
Antal bilar 7 776   28 970
Andel av totalmarknaden 31% 33%
Utveckling vs 2018 (%)   -14% -14%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   -1 278 -4 603

Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning
Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i april med 1% jämfört med april 2018. Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning var 69 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF – bilar <10 år     april 2019 YTD 2019
Antal bilar 31 150   118 405
Utveckling vs 2018 (%) -1% -2%
Utveckling vs 2018 (antal bilar)   -367 -2 906
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  69 dagar 71 dagarr

 

Statistik och rapporter från vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

Vid sidan av nyregistreringssiffror redovisas även Försäljning nya bilar som visar utvecklingen på nybilsmarknaden, dvs vad som faktiskt säljs till slutkund. Begreppet definieras enligt följande:

❝ Fordon som säljs för första gången till slutkund av en bilåterförsäljare inom sex månader från första registreringsdatum❞

Försäljning nya bilar publiceras för personbilar och lätta lastbilar. För personbilar särredovisas även utvecklingen i de två största kundsegmenten, privatmarknaden och tjänstebilsmarknaden.

Förutom nyregistreringar och Försäljning nya bilar publiceras även en översikt av bilhandelns försäljning av begagnade bilar.

Ekonomi | Regionalt
Örebroguiden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in