5 miljoner för forskning på sociala barnavården i Örebro län

Av på 19 september, 2018
Arkivbild

Området Välfärd och folkhälsa inom Regional utveckling i Region Örebro län har tillsammans med forskare vid Uppsala universitet fått 5 miljoner kronor för att studera och utveckla den sociala barnavården i Örebro län.

Att stärka barns delaktighet i den sociala barnavården har under många år varit en viktig fråga inom socialtjänsten. Ändå visar forskning att mycket arbete återstår för att stärka barnets perspektiv.

I detta treåriga forskningsprojekt som finansierats av det statliga forskningsrådet Forte kommer barns delaktighet i utredning och insats, samt insatsernas utfall inom den sociala barnavården i kommunerna i Örebro län, att studeras. Projektet bygger på ett nära samarbete mellan forskare och yrkesverksamma inom länets socialtjänster och har ett starkt fokus på gemensamt lärande och utveckling.

Projektet ska leda till ökad kunskap om hur barns delaktighet påverkar utformandet av insatser, om insatserna varit till hjälp för barnet och i slutändan bidra till ändrat arbetssätt så att barnet och familjen får insatser som är bättre anpassade efter problemet.

Den här forskningen är viktig därför att den sätter barnets rättigheter och behov i centrum. Att få möjligheten att tillsammans med socialtjänsten utveckla och förbättra stöd och insatser för utsatta barn känns fantastiskt, säger Camilla Pettersson, utvecklingsledare på välfärd och folkhälsa, Region Örebro län.

Hälsa | Länet
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in