Genombrott i forskningen om ME/CFS

By on 9 augusti, 2017
- Detta är ett genombrott som visar att patienterna hade rätt, det finns en kroppslig orsak till ME/CFS, säger Dr Björn Bragee på ME/CFS-center.
Foto: byAdam

Forskare på Stanforduniversitetet har lyckats kartlägga samband som visar att ME/CFS (”kroniskt trötthetssyndrom”) är en inflammatorisk sjukdom. Den nya studien banar väg för både diagnostik och behandling för den svåra sjukdomen. Upp till 40 000 svenskar kan lida av ME/CFS. 

– Än en gång visar det sig att patienter som kämpar för att bli tagna på allvar skall respekteras. De har fått kämpa för att hävda att sjukdomen har en kroppslig bakgrund, säger ”Arga doktorn”, Björn Bragée, som leder ett nyöppnat center för ME/CFS.

Forskare på Stanforduniversitetet i USA har gjort en studie som redan fått stor spridning. Man har lyckats kartlägga en samband mellan 17 så kallade cytokiner och hur deras nivåer i blodet hos ME/CFS-sjuka korrelerar med hur allvarliga sjukdomssymptom de har.

ME/CFS har som ett av sina främsta symptom att man inte klarar minsta ansträngning utan blir helt utmattad och försämrad för lång tid efteråt. De finns idag ingen känd enskild behandling som kan bota tillståndet och patienterna har ofta fått behandlingar som gjort dem sämre. Sjukdomen kallas både myalgisk encefalomyelit och kroniskt trötthetssyndrom, där man ibland utgått från att den extrema tröttheten skulle ha psykologiska orsaker eller vara inbillad. 

Den nya forskningen är ett steg på vägen till att förstå den bakomliggande biokemin och visar att inflammation kan vara en kraftfull pådrivare bakom sjukdomens utveckling. Resultaten, som publicerades 31 juli i ”Proceedings of the National Academy of Sciences”, kan komma att bidra till betydligt förbättrad diagnostik och möjligheter att behandla sjukdomen.
Studiens huvudförfattare Mark Davis, professor i immunologi och mikrobiologi på Stanford, säger:

– Det har funnits en hel den kontroverser och förvirring kring ME/CFS, till och med om huruvida det är en riktig sjukdom. Våra resultat visar klart och tydligt att det är en inflammatorisk sjukdom och ger oss en solid grund för ett diagnostiskt blodprov.

Dr Björn Bragée, ”Arga doktorn”, som tagit initiativ till ett nyöppnat center för ME/CFS, välkomnar studien, som ligger i linje med centrets arbete:
– Det visar att landstinget i Stockholm hade helt rätt i sin satsning på att erbjuda dessa svårt sjuka patienter ett vårdval för utredning, diagnos och behandling. Här har vi redan arbetat efter hypotesen att sjukdomen är neuro-immunologisk. Att utveckla objektiva metoder för diagnos bör verkligen vara i fokus. Återigen besannas att patienter som kämpar för att bli tagna på allvar skall respekteras, då de länge hävdat den kroppsliga, somatiska bakgrunden till sina besvär.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login