Hälften av svenska arbetsplatser ger otillräcklig utbildning i cybersäkerhet

By on 25 november, 2021

Svenska arbetsplatsers användning av digitala samarbetsverktyg accelererar snabbt, men fortfarande saknas policys och utbildning av de anställda för att bibehålla en god cyberhygien vilket äventyrar säkerheten.

Trend Micro presenterar nu resultatet av en undersökning av svenska företags användande av samarbetsverktyg. Under pandemins distansarbetande har verktyg som Zoom, Microsoft Teams och SharePoint för många varit helt avgörande för att bibehålla såväl produktivitet som social sammanhållning. Plattformar för att samarbeta digitalt har också en viktig roll i etablerandet av en fungerande hybrid arbetsplats.

Undersökningen visar att vartannat (49 procent) svenskt företag gick över till samarbetsverktyg under 2020. Ser man till både 2020 och 2021 har hela 58 procent börjat använda sig av digitala samarbetsverktyg först när situationen krävde det. Digitala samarbetsplattformar är därmed nya för en stor del av svenska arbetsplatser, och det mest populära samarbetsverktyget är Microsoft Teams, som används av 30 procent av respondenterna.

Trots den abrupta övergången till distansarbete och den närmast explosionsartat snabba ökningen av samarbetsverktyg är det dock få företag som implementerat användarrestriktioner eller säkerhetspolicys kring hur de anställda bör dela företagets information på distans. Så få som en femtedel (21 procent) av respondenterna uppger att IT-avdelningen har satt upp begränsningar för åtkomst till verksamhetskritisk information i samband med distansarbete, och 40 procent uppger att de inte har några begränsningar alls för hur de använder samarbetsverktyg på arbetsplatsen.

Otillräcklig utbildning i cyberhygien medför ökade risker

Utöver brist på begränsningar av samarbetsverktyg ligger svenska företag fortfarande efter när det gäller att säkerhetsutbilda personalen. En otillräcklig utbildning ökar risken att drabbas av cyberattacker kopplade till dålig cyberhygien så som nätfiske, VD-bedrägerier och ransomware. Bara knappt hälften (48 procent) av de anställda på svenska företag tycker att de har fått tillräckligt god utbildning i hur man arbetar säkert hemifrån och oroväckande många, 37 procent, har inte fått någon utbildning alls.

– Fördelen med att vi i Sverige ligger långt fram i digitaliseringen är att vi vid pandemins utbrott kunde ställa om till hemarbete relativt smidigt, säger Jean Diarbakerli, säkerhetsrådgivare på Trend Micro Sverige. Problemet är dock att säkerheten ofta förbisetts i ivern att gå över till digitala samarbetsverktyg och många företag har brustit i att ge anställda den utbildning och de begränsningar som är väldigt viktiga för att bibehålla god cyberhygien.

Pandemin har drivit på svenska företags digitaliseringsresa i en hittills oöverträffad hastighet. Den plötsliga omställningen bör dock inte ses som ett undantagstillstånd. Det mesta tyder på att den hybrida arbetsmodellen är här för att stanna, och nu behöver företag komma i kapp och få policys för cybersäkerhet på plats för att inte riskera att den bristfälliga situation som nu råder hos många företag blir del i det nya normala.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 16-21 april 2021 har sammanlagt 2084 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18+ år i Sverige.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Trend Micro

You must be logged in to post a comment Login