Hälsa | Ökad förståelse mellan läkare och patient

By on 2 februari, 2016

Ökad förståelse mellan läkare och patient – en av punkterna på Sveriges största läkarmöte.

Varför gör jag inte som min doktor säger? Det är en av de frågeställningar som fler än 500 läkare ska fundera kring när det nu drar ihop sig till det årliga läkarmötet i Uppsala-Örebroregionen.

Att få patienten att förstå vad läkaren säger är en utmaning, och det är inte alltid som det budskap som läkaren vill förmedla går fram.

Hur gör vi för att prata med våra patienter så att de förstår vad vi vill säga dem? Det är en viktig fråga, säger Mårten Prag, vice ordförande i Region Örebro läns läkemedelskommitté.

Därför kommer ett av föredragen på Mellansvenskt Läkemedelsforum att avhandla just det ämnet. Marie Gelang, universitetslektor i retorik och teaterpedagog på Örebro universitet, kommer med hjälp av praktiska exempel visa hur retorik och kroppsspråk kan ge större samstämmighet i mötet mellan patient och läkare.

Läkemedelsforum är det största i sitt slag. Det samlar ungefär 550 personer, och vi alternerar mellan Örebro och Västerås som arrangörsstad. Förra året stod vi som arrangörer, och i år är det Västerås tur, säger Mårten Prag.

Årets möte äger rum 3-4 februari, och det är det åttonde i ordningen. Under två dagar får läkare i Uppsala-Örebroregionen chansen att lära sig mer om klok läkemedelsanvändning. Dels kommer kritiska och aktuella frågor belyses med evidensbaserad kunskap, dels kommer läkemedelsbehandling och andra alternativ diskuteras.

Här är några exempel från programmet:

 • Blodförtunning/stroke
 • Erfarenheter av gamla och nya blodförtunnande medel.
 • Hormonbehanding i klimakteriet
 • Effekter på symtom, bröst, hjärta-kärl, risk för benbrott, intellektuella funktioner och överlevnad.
 • Hudtumörer och  falldiskussioner inom hudområdet
 • ADHD – hur får vi  ordning på bokstäverna?
 • ADHD hos barn – över/underdiagnostik, behandling, risker och möjligheter.
 • ADHD hos vuxna – hur diagnostisera rätt, behandlingsalternativ,  gränsdragningar.
 • Urinvägsinfektioner – en  utmaning i dag och i morgon
 • Från ofarliga bakterier i urinen till blodförgiftning.
 • Blodbrist hos barn och  vuxna
 • Varför gör jag inte som  min doktor säger? 
 • Hur retorik och kroppsspråk kan ge större samstämmighet i  patient-läkarmötet. Föredragning med praktiska exempel.

Läkemedelsdagarna arrangeras gemensamt av Läkemedelskommittéerna i Örebro, Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Värmland, Västmanland och Uppsala län, och de är oberoende av läkemedelsindustrin.

Hälsa
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login