Hälso- och sjukvårdsnämndens mål och uppdrag för 2019

Av på 14 februari, 2019

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges verksamhetsplan har nu hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter fattat beslut om nämndens mål, uppdrag och indikatorer samt internkontrollplan för det kommande året.

Den nu beslutade verksamhetsplanen utgör styrdokument för både hälso- och sjukvårdsnämnden och Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, och den pekar ut en rad utmaningar som måste hanteras. En av utmaningarna utgörs av det ekonomiska underskottet.

– Det är ett tufft ekonomiskt läge och under 2019 kommer vi att ha fokus på att hålla igen kostnadsutvecklingen och styra mot målet om en budget i balans. En stabil ekonomi är en förutsättning för framtida satsningar och en långsiktigt positiv utveckling av verksamheten, säger Karin Sundin (S), regionråd och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Vård nära patienterna
Sedan den 1 januari 2019 är hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarig vårdgivare för all hälso- och sjukvård i Region Örebro län. Det innebär bland annat ansvar för kompetensförsörjningen, den medicinska kvaliteten och tillgängligheten. Ett annat ansvarsområde är utvecklingen av det som brukar kallas den nära vården.

– Vi måste möta invånarnas förändrade vårdbehov, och vår ambition är att patienterna ska kunna få den hälso- och sjukvård som är vanlig och ofta förekommande så nära patienten som möjligt, säger Karin Sundin.

Universitetssjukvård
Samtidigt som den nära vården utvecklas ska Region Örebro län under året även stärka universitetssjukvården i länet, så väl inom den högspecialiserade vården som inom bassjukvården.

– Att vi har en universitetssjukvård av hög kvalitet inom Region Örebro län är naturligtvis viktigt för länets invånare, men eftersom vi är en universitetsregion har vi också ett stort ansvar mot vår omvärld. Vi ska vara en bra samarbetspartner för våra grannregioner och övriga Sjukvårdssverige, säger Karin Sundin.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in