Här är länen där kvinnor får bäst lånevillkor

Av på 8 mars, 2021

Jämlikhetstrenden med små skillnader i mäns och kvinnors räntor på privatlån håller i sig. Kvinnor får till och med något lägre räntor i Dalarna, Jämtland, Kronoberg, Östergötland och på Gotland. Det visar nya siffror från Lendo.

Låntagande har traditionellt sett inte varit någon jämlik historia. Som grupp har män i regel fått lägre räntor än kvinnor på sina privatlån. Under flera år har dock gapet minskat. När Lendo nu tagit fram siffror för 2020 bekräftas bilden av en jämlikhetstrend som håller i sig. Sett över hela landet är skillnaderna små, och i dag får kvinnor till och med något bättre lånevillkor än män i Dalarna, Gotland, Jämtland, Kronoberg och i Östergötland.

Utvecklingen kan vid en första anblick se ut som en tillbakagång. Under 2019 fick kvinnor lägre ränta än män i inte bara fem utan sex län, nämligen Blekinge, Gävleborg, Skåne, Stockholm, Värmland och Västra Götaland. I samtliga dessa län har pendeln nu svängt tillbaka till männens fördel. Men enligt Claudia Gomez, som är kommersiell chef på Lendo i Sverige, är helhetsbilden betydligt mer positiv:

– På flera håll i landet är skillnaderna mellan kvinnors och mäns räntor minimala. Det här gör att det kan pendla snabbt när det kommer till huruvida det är män eller kvinnor som får bättre räntor i ett län ett visst år. Ta till exempel Gotland – där var skillnaden mellan män och kvinnor som störst i hela Sverige till kvinnornas nackdel under 2019, medan det för 2020 var det län där skillnaden var som störst till deras fördel! På det stora hela har vi alltså att göra med ett fortsatt minskat gap, delvis tack vare att fler gör informerade beslut och jämför olika lånealternativ, säger Claudia Gomez.

Tabellen visar snittränta (nominell):

2020 Kvinna Man Diff
Blekinge län 8,31 8,23 0,07
Dalarnas län 8,31 8,34 -0,03
Gävleborgs län 8,24 8,18 0,06
Gotlands län 7,86 8,07 -0,21
Hallands län 8,56 7,94 0,62
Jämtlands län 7,87 7,97 -0,10
Jönköpings län 8,68 8,44 0,24
Kalmar län 8,95 8,28 0,67
Kronobergs län 8,46 8,47 -0,01
Norrbottens län 8,12 7,95 0,17
Örebro län 8,21 8,20 0,01
Östergötlands län 8,14 8,17 -0,02
Skåne län 8,49 8,43 0,06
Södermanlands län 8,42 8,33 0,08
Stockholms län 8,29 8,26 0,02
Uppsala län 8,30 8,22 0,08
Värmlands län 8,48 8,43 0,05
Västerbottens län 8,01 7,93 0,08
Västernorrlands län 8,12 8,02 0,10
Västmanlands län 8,64 8,15 0,49
Västra Götalands län 8,41 8,28 0,13
Totalsumma 8,36 8,25 0,11

Ekonomi | Länet/Lokalt
Örebronyheter

Källa: Lendo

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in