Högre inkomster i statens budget ger större överskott än 2017

Av på 2 februari, 2019

Det preliminära saldot i statens budget för 2018 blev ett överskott på 80,0 miljarder kronor. Det är 18,3 miljarder kronor högre än för 2017 och 35,7 miljarder kronor högre än beräknat i statens ursprungliga budget. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av utfallet för statens budget.

Saldot i statens budget för december blev ett underskott på 78,3 miljarder kronor. De totala inkomsterna blev 65,6 miljarder kronor, vilket är 2,7 miljarder kronor lägre än i december 2017. De totala utgifterna uppgick till 144,0 miljarder kronor, vilket är 6,0 miljarder kronor högre än samma månad föregående år.

De preliminära inkomsterna i statens budget för helåret 2018 uppgår till 1 071,9 miljarder kronor, vilket är 70,5 miljarder kronor högre än 2017. Det är framför allt skatt på inkomst och moms som har ökat. Inkomsterna från aktieutdelningar blev 6,1 miljarder kronor högre jämfört med 2017. Det beror främst på ökade utdelningar från de statligt ägda bolagen LKAB och Vattenfall.

De preliminära utgifterna för 2018 uppgår till 991,8 miljarder kronor. Det är en ökning med 52,2 miljarder kronor jämfört med föregående år. Bland annat har utgifterna för Hälsovård, sjukvård och social omsorg ökat med 11,0 miljarder kronor. Knappt häften av ökningen beror på satsningar till kommuner och landsting, bland annat på hälso- och sjukvårdens personal, förlossningsvård samt på Patientmiljarden. Avgiften till Europeiska unionen blev 10,7 miljarder kronor högre i år. Det beror på att EU-avgiften var ovanligt låg 2017. Utgifterna för Migration har minskat med 20,6 miljarder kronor jämfört med föregående år samtidigt som Internationellt bistånd har ökat med 6,1 miljarder kronor.

De preliminära inkomsterna för 2018 blev 29,0 miljarder kronor högre än beräknat i statens budget. De preliminära utgifterna för 2018 blev 6,8 miljarder kronor lägre än beräknat i den ursprungliga budgeten och 24,7 miljarder lägre än i den totala budgeten, inklusive ändringsbudgetar.

Det utfall som nu finns tillgängligt bygger på de statliga myndigheternas inrapportering efter utgången av december. Det kommer att justeras något i samband med att myndigheternas bokslut och årsredovisning för staten färdigställs. ESV överlämnar det definitiva utfallet för statens budget 2018 till regeringen den 15 mars 2019.

Utfallet för statens budget för januari 2019 publiceras den 22 februari klockan 09.00.

Utfallet för statens budget 2017–2018 (mnkr)

  Utfall 2018 Utfall 2017 Skillnad mot 2017
Totala inkomster 1 071 869 1 001 394 70 476
Statens skatteinkomster 1 012 252 951 338 60 914
Övriga inkomster 59 617 50 056 9 562
Totala utgifter m.m. 991 820 939 619 52 202
Utgiftsområden exkl. statsskuldsräntor m.m. 974 956 930 181 44 776
Statsskuldsräntor m.m. 13 603 10 569 3 034
Riksgäldskontorets nettoutlåning 1 978 -2 945 4 923
Kassamässig korrigering 1 284 1 814 -531
Budgetsaldo 80 049 61 775 18 274

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in