Hoten mot demokratin i fokus

By on 18 september, 2023

Hoten mot demokratin i fokus, när demokratiberedningen sammanträder.

– Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga rättigheter är inte något vi kan ta för givet, det ser vi återkommande prov på i vår omvärld. Det är viktigt att vi står upp för dessa värden för att på så vis värna demokratin, säger Torgny Larsson, regionfullmäktiges ordförande.

På torsdag, den 21 september, sammankallar han därför demokratiberedningen för ett sammanträde med fokus på hoten mot demokratin.

Under sammanträdet kommer ledamöterna att få lyssna till vilka hot som finns mot demokratin när Martin Karlsson, ämnesansvarig för statskunskapen på Örebro universitet, håller ett föredrag.

Dessutom kommer ledamöterna att få diskutera olika aspekter av yttrandefrihet innan de slutligen får ta del av föredraget ”Externa hot mot demokratin” som hålls av Christina Kiernan från Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

I demokratiberedningen sitter företrädare för samtliga partier i regionfullmäktige. Beredningens uppgift är bland annat att bevaka demokratifrågor för att på så sätt bidra till goda förutsättningar för länsinvånarna att ta del av, och medverka i, det demokratiska samtalet.

– Vi ska också arbeta för att skapa goda förutsättningar för förtroendevalda att utföra sina uppdrag och för att utveckla former för att kunna genomföra bra demokratiska samtal, säger Torgny Larsson.

Örebro
Örebronyheter

Källa: Region Örebro län

You must be logged in to post a comment Login