Inkubera får spetsprojekt för utveckling av autonoma system

By on 13 november, 2017
Inkuberas verksamhetsledare, Julie Ammer.

Företagsinkubatorn Inkubera har fått finansiering på närmare 5,5 miljoner från Region Örebro län för att utveckla spetsverksamhet kring affärsidéer där robot- och sensorteknik ska kunna användas på nya sätt inom områden som industri, logistik och välfärd. Projektet ”SPETS 1” kommer drivas i nära samarbete med Örebro universitet under 2 år.

Autonoma, digitaliserade och intelligenta produktionssystem är ett av Örebroregionens nya innovationstrategiska satsningsområden och har direkt koppling till både spetsforskning vid Örebro universitet och till regionens näringsliv. Inkubera skall med hjälp av finansieringen utveckla sina metoder för att identifiera och utveckla de affärssatsningar inom området som har störst potential.

– Detta ger en fantastisk möjlighet för oss att bemöta behovet av specialiserat inkubatorstöd till innovativa satsningar inom den här kategorin. Projektet ger oss också chansen att intensifiera vårt samarbete med universitet ytterligare, säger Julie Ammer, verksamhetsledare på Inkubera.

Inkuberas övergripande uppdrag som regionens företags- och tillväxtinkubator är att arbeta med att utveckla innovativa tillväxtbolag i Örebro län. Den finansiering verksamheten nu har fått gör det möjligt att kraftsamla kring autonoma system, ett av regionens strategiska prioriteringsområden för forskning och innovation. Det skapar också större möjligheter att arbeta med kommersialisering av forskningsresultat närmare marknaden.

Vi kommer in mer kraftfullt i tidigare skeden än vad vi vanligtvis gör. Projektet handlar inte bara om att utveckla spetsverksamhet och affärssatsningar. Här handlar det också om ren kunskaps- och kompetensutveckling – båda inom forskarvärlden och för egen del. Det innebär också att vi kommer att rekrytera spetskompetens till projektet. För att bli riktigt vassa på att bedöma vilka idéer och bolag det är värt att satsa på, behöver vi även vidareutveckla och anpassa våra egna metoder och nätverk av branschexpertis.

Ett annat mål för projektet att identifiera ett stort antal innovativa affärssatsningar och att minst 20 av dessa får en snabbare och bättre utveckling. Detta ska ske genom specialiserade affärsutvecklingsinsatser inom projektet och i samverkan regionens övriga innovationssystem och näringsliv.

Projektet löper på två år och vår förhoppning är att effekterna skall bli varaktiga, säger Julie Ammer.

Ekonomi | Lokalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login