Investeringsstöd har bidragit till tillväxt

By on 19 oktober, 2022
Arkivbild

Jordbruksverket utvärderar och följer kontinuerligt upp resultat av stöden från havs- och fiskeriprogrammet. En ny utvärdering visar att investeringsstödet 2007–2019 har bidragit till att stärka tillväxten inom vattenbruket och beredningsindustrin genom ett ökat produktionsvärde. Inom vattenbruket har stödet även bidragit till ökad sysselsättning.

Syftet med investeringsstöden i havs- och fiskeriprogrammet som ingår i utvärderingen är att underlätta investeringar som främjar konkurrenskraft, sysselsättning och en hållbar utveckling av vattenbruket och beredningsindustrin. Stöden omfattar sammanlagt 628 miljoner kronor.

Stärkt tillväxt genom ökat produktionsvärde och högre sysselsättning

Investeringsstödet har bidragit till att stärka tillväxten hos företag inom både vattenbruket och beredningsindustrin. Inom vattenbruket har tillväxten stärkts hos företagen genom ökat produktionsvärde och högre sysselsättning. Produktionsvärdet har ökat med i genomsnitt 50 procent jämfört med om företagen inte hade fått stöd. Utvärderingen visar även att stödet har ökat sysselsättningen med upp till 1,5 anställda per företag, men denna effekt är mer osäker.

Även inom beredningsindustrin har investeringsstödet ökat produktionsvärdet hos företagen som har fått stöd. Produktionsvärdet har ökat med i genomsnitt 12 procent jämfört med om företagen inte hade fått stöd. Utvärderingen visar ingen positiv effekt på sysselsättningen inom beredningsindustrin.

Däremot har investeringsstöden till vattenbruk och beredningsindustri inte ökat produktiviteten i företagen, alltså produktionen i förhållande till de insatser som används för att producera. Produktiviteten är viktig för att företagen ska bli långsiktigt konkurrenskraftiga.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: Jordbruksverket

You must be logged in to post a comment Login