Knista fattigstuga blir byggnadsminne

By on 9 december, 2021
Knista fattigstuga i Lekebergs kommun uppfördes i mitten av 1700-talet och är en av få bevarade fattigstugor i länet.

Knista fattigstuga i Lekebergs kommun uppfördes i mitten av 1700-talet och är en av få bevarade fattigstugor i länet, under 150 år användes den för sockens fattigvård och nu har länsstyrelsen fattat beslut om att den ska byggnadsminnesförklaras.

Länsstyrelsen har under hösten utrett förutsättningarna för att förklara Knista fattigstuga, Lekebergs kommun, för byggnadsminne. Ett byggnadsminne är en byggnad eller bebyggelsemiljö som har ett särskilt kulturhistoriskt värde.

– Genom sin historia och bevarade ålderdomliga prägel har Knista fattigstuga höga kulturhistoriska värden som är viktiga att värna. När fattigstugan nu blir ett byggnadsminne ger vi möjlighet till kommande generationer att förstå den utveckling som skapat dagens samhälle, säger Amanda Sandvik, antikvarie på Länsstyrelsen.

Fattigstugan berättar om äldre tiders fattigvård och påminner om de sociala förhållanden som rådde i landet under 1700- och 1800-talen. En byggnadsminnesförklaring ger ett skydd för byggnadens värden med stöd av kulturmiljölagen.

I Örebro län finns nu 69 enskilda byggnadsminnen. Eftersom en byggnad behöver ha särskilt höga kulturhistoriska värden för att kunna bli ett byggnadsminne, är det inte ofta Länsstyrelsen fattar beslut om nya byggnadsminnen. Det sker bara ett fåtal gånger per år. Knista fattigstuga är årets enda nya byggnadsminne i länet.

Bland länets byggnadsminnen finns många olika byggnader, bebyggelseområden och anläggningar som alla berättar sin del av länets historia. De representerar tiden från medeltiden fram till idag. Länsstyrelsen arbetar för att kulturmiljöerna i länet ska bevaras och brukas på bästa sätt, som en resurs för framtiden. Genom att Knista fattigstuga blir byggnadsminne avser Länsstyrelsen verka för ett långsiktigt bevarande av byggnaden, med de berättelser som byggnaden förmedlar.

Kultur | Knista
Örebronyheter

Källa Länsstyrelsen Örebro län

You must be logged in to post a comment Login