Kommuninvest emitterar 7-årig SEK-obligation

Av på 17 mars, 2021

Kommuninvest planerar att inom kort, givet marknadsförutsättningarna, emittera en 7-årig obligation under det svenska obligationsprogrammet. Första möjliga emissionsdag är 24 mars.

Obligationen kommer att benämnas K2805 och ha förfall 2028-05-12. Ambitionen är att uppnå benchmarkstatus, motsvarande 3 miljarder SEK i utestående volym, under den första handelsdagen.

Det svenska obligationsprogrammet står för en betydande del av Kommuninvests upplåning och har, före den planerade emissionen, en utestående volym på ca 273 miljarder SEK.

– Kronprogrammet är en grundbult i Kommuninvests upplåning och vi fortsätter det långsiktiga arbetet med att successivt utveckla det. En ny och något längre obligation är i linje med etablerad upplåningsstrategi och kundernas efterfrågan, säger Christian Ragnartz, chef Skuldförvaltning på Kommuninvest.

I samband med detta kommer auktionen i det svenska obligationsprogrammet som planerats till 24 mars att ställas in.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa:  Kommuninvest

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in