Kommuninvests obligationer godkänns som säkerhet hos clearingoperatören LCH

Av på 11 oktober, 2018
Kommuninvests obligationer kan från 22 oktober användas som säkerhet hos clearingoperatören LCH Ltd

Clearingtjänst-operatören LCH har meddelat att det utökar sitt utbud av godkända värdepappersemittenter till att omfatta vissa s.k. Supranationals och Agencies.

Kommuninvest är en av åtta berättigade emittenter vars obligationer anses vara acceptabla säkerheter hos LCH. Det förväntade startdatumet för vilket de nya värdepapperen kommer att bli berättigade är den 22 oktober 2018. Ändringarna gäller för LCH Limited, det brittiskbaserade clearinghuset i LCH-koncernen.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

Källa polisen.se

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in