Kraftig ökning av IT-attacker mot svenska myndigheter

Av på 1 maj, 2018
Arkivbild

Antalet it-attacker mot svenska myndigheter ökade med 200 procent det senaste året, de vanligaste attackerna var överbelastningsattacker och spaningsaktiviteter. Det visar en ny rapport av IT-säkerhetsföretaget NTT Security.

NTT Securitys nya Global Threat Intelligence Report 2018 (GTIR) presenterar oroväckande siffror som visar att svenska myndigheter är den sektor som attackerades mest under det gångna året. Hela 34 procent av it-attackerna i Sverige riktades mot svenska myndigheter, en uppgång från 10 procent året innan. Samtidigt minskade antalet attacker mot myndigheter på en global nivå från 14 procent till 5 procent. Sverige var även det enda land i rapporten där myndigheter var den mest attackerade sektorn. Den näst mest attackerad sektorn var finanssektorn.

75 procent av attackerna mot svenska myndigheter var relaterade till spaningsaktivitet (Reconnaissance). Nyligen anklagades Ryssland av USA och Storbritannien att utföra stora globala attacker mot myndigheter och företag.

Regeringen meddelade precis att de satsar 104 miljoner kronor på att stärka upp Sveriges cyberförsvar. Det är bra, men inte tillräckligt. Vi kommer att se fler cyberattacker mot Sverige för att påverka valet i höst. Det är bråttom att gå ner på djupet, förstå svagheterna i säkerheten och täppa till dessa, säger Henrik Davidsson, försäljningschef NTT Security.

Sverige utsattes för högre volymer av överbelastningsattacker än de flesta andra regioner och inom EMEA var Sverige det mest utsatta landet.

Företag, organisationer och myndigheter måste vara förberedda på att en cyberattack kan ske. Det är viktigt att implementera incidentsplaner, multifaktorautentisering, uppdaterade brandväggar och programvaror och andra effektiva säkerhetsåtgärder som håller organisationen skyddad mot attacker, säger Henrik Davidsson.

Sammanfattning av andra viktiga slutsatser:

  • De länder som var den främsta källan till attacker globalt sett var USA (27 %), Kina (19 %) och Nederländerna (4 %)
  • Topp 5 mest utsatta sektorerna i Sverige: Myndigheter (34 %), Finans (29 %), Läkemedelsindustrin (17 %), tillverkningsindustrin (9 %) samt IT/Teknik (4 %)
  • De fem vanligaste typer av attacker var; Spaningsaktiviteter (36 %), Applikationsattacker (28 %), Webbapplikationsattacker (21 %), Överbelastningsattacker (7 %) samt Servicespecifika attacker (3 %)
  • I EMEA stod webbapplikations- och applikationsspecifika attacker i genomsnitt för 18 % av attackerna i finanssektorn, läkemedelsindustrin, tillverkningsindustrin och tekniksektorn. Mot samma sektorer i Sverige uppgick samma attacker till cirka 70 %.
  • De vanligaste sabotageprogrammen som användes mot Sverige: Utpressningsprogram / Fake ware / Dialers (65 %), annat (25 %), Trojan / Dropper (6 %), Virus / Worm (3 %) samt Spionprogram / Keylogger (1 %)

Regionalt
Örebronyheter

Källa: NTT Security

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in