Låg förekomst av campylobacter i svensk kyckling

Av på 17 april, 2019

Betydligt färre svenska slaktkycklingar är bärare av campylobacter än genomsnittet i Europa. Myndigheterna för en dialog med branschen för att hålla förekomsten av campylobacter på en låg nivå. Fokuset på noggranna hygienregler för kycklingproducenter ger resultat.

Årligen smittas cirka 9 miljoner människor i Europa av campylobacter enligt European food safety authority. Det är den zoonos, sjukdom som smittar mellan djur och människa, som ökar mest.

Bra status hos svenska kycklingar
I genomsnitt är 34,5 procent av europeiska besättningar av slaktkyckling bärare av campylobacter. Vissa europeiska länder har betydligt högre förekomst, över 70 procent medan Sverige ligger lågt, endast 8,7 procent under 2018.

Jordbruksverket har godkänt ett kontrollprogram som drivs av branchorganisationen Svensk Fågel, som syftar till att minimera förekomsten av campylobacter i svenska besättningar. Producenterna måste bland annat följa noggranna hygienregler. Dessutom har samarbetet mellan branschen, Jordbruksverket, Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Statens veterinärmedicinska anstalt intensifierats sedan 2016. Om det ses en oväntad ökning av campylobacter tillsätts dessutom en arbetsgrupp som än mer noggrant följer utvecklingen av smitta för att snabbt kunna vidta åtgärder när det krävs.

– Det är viktigt att arbeta med framförhållning så att vi ska kunna agera snabbt vid ett eventuellt utbrott. Att vi har ett samarbete mellan humanhälsan och djurhälsan är en annan framgångsfaktor som gör att vi kan följa utvecklingen av smitta ännu bättre så att vi direkt kan komma ur startblocken, säger Karin Åhl, smittskyddshandläggare på Jordbruksverket.

Fortsatt viktigt med god hygien i köket
Utöver att det är viktigt att producenterna följer de riktlinjer som Svensk fågel utarbetat, är det fortsatt viktigt att konsumenter är noggranna med hygienen vid hantering av rått kött i köket.

– Det kommer vi aldrig ifrån. Många som tillagar kyckling har redan goda kunskaper om det, men det är fortsatt viktigt att påminna om, avslutar Karin Åhl.

Mer information
Campylobacter är en bakterie som kan finnas hos både människor och djur. Symtom hos människa är kraftiga buksmärtor, diarré, kräkningar och feber. Campylobacter kan finnas i tarmen hos livsmedelsproducerande djur, till exempel fågel, gris, nöt och får. Bakterien kan därför finnas på kött av olika slag men är vanligast på fågelkött. Kyckling är en känd källa till smitta. Campylobacter kan också finnas i opastöriserad mjölk.

Det är viktigt att hantera kyckling på rätt sätt i köket. Var noga med hygienen, skilj rått kycklingkött från annan mat och genomstek alltid kyckling.

Svensk Fågel har godkänts av Jordbruksverket som huvudman för organiserad hälsokontroll avseende campylobacter. När campylobacter ökar ovanligt mycket i slaktkyckling finns åtgärder framtagna i kontrollprogrammet för att identifiera och hantera orsaken till ökningen. Målet med programmet är att hålla förekomster av campylobacter under 10 procent på årsbasis.

Regionalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in