Lindesbergs Bio får statligt krisstöd för intäktsbortfall

By on 15 november, 2021
Arkivbild

Svenska Filminstitutet har fördelat drygt 43 miljoner kronor i krisstöd till biografer för intäktsbortfall – däribland Lindesbergs Bio som får 33.761 kr för perioden 1 juli – 30 september 2021. 

Lindesbergs Bio ägs och drivs av det kommunala bolaget Besök Linde AB som tidigare i år fått 101.359 kr (för 1 januari-28 februari) och 49.592 kr(för 1 mars-30 april) – det vill säga totalt 184.712 kr i år.

Syftet med det statliga krisstödet är att stärka biografägare som förlorat biljettintäkter för öppna visningar som en konsekvens av covid-19.

Beräkningsgrund för intäktsbortfallet har varit biografens biljettintäkter för öppna filmvisningar under referensperioden 1 juli – 30 september 2019 jämfört med inspelade intäkter för perioden 1 juli – 30 september 2021. I beräkningen har även hänsyn tagits till antal öppna dagar under aktuell period 2021.

Av totalt 146 sökande biografägare med 664 salonger har 139 sökande beviljats stöd till en summa av 43.060.948 kronor.

Ekonomi | Örebro län Lindesberg
Örebronyheter

Källa LindeKultur

You must be logged in to post a comment Login