Lokalt | Ingen psykiatrisk akutambulans i Örebro län

Av på 17 februari, 2016

Liberalerna föreslog förra året att en psykiatrisk akutambulans införs i Örebro län för att personer med psykiatriska sjukdomar snabbt får rätt vård, nu har majoritetsstyret i Region Örebro sagt nej till förslaget.

Psykiatrisk akutsjukvård är lika viktig som den ordinarie akutsjukvården och genom att låta specialutbildad vårdpersonal bedöma patienten skulle vi kunna erbjuda en bättre vård och polisiära resurser istället kunna användas till att bekämpa brottslighet, säger Anna Ågerfalk (L)

Självmordstalen är höga i Örebro län och att minska antalet suicidförsök och antalet suicidförsök med dödlig utgång är högt prioriterat. Sjukdomar som schizofreni och depression är exempel på allvarliga sjukdomar med hög dödlighet och det är viktigt att dessa personer snabbt får rätt vård. Liberalerna föreslog därför att en försöksverksamhet med en psykiatrisk akutambulans skulle testas i regionen.

Att det socialdemokratiska styret i regionen säger nej till försöket är en förlust för alla invånare i länet. Socialdemokraterna menar att det saknas både personal och ekonomiska resurser för detta och väljer istället att göra en handlingsplan. En handlingsplan kan aldrig ersätta välutbildad vårdpersonal i en ambulans, säger Ågerfalk. (L)

För att komma till rätta med problemen inom vården i länet och snabbt erbjuda patienterna rätt vård med välutbildad personal kan man inte fastna i gamla lösningar som har satt oss i den här situationen från början, avslutar Anna Ågerfalk (L)

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in