Lokalt | USÖ-forskare får 1,2 miljoner av Cancerfonden

Av på 9 november, 2015

Har sjukgymnastik någon effekt för lungcancerpatienter?  Elisabeth Westerdahl är sjukgymnast från USÖ, Region Örebro län och docent vid Örebro universitet. I dagarna kom beskedet. Hon får 1,2 miljoner i forskningsstöd av Cancerfonden.

– Med hjälp av detta anslag hoppas vi kunna få fram ny kunskap som på sikt ska leda till förbättrad behandling och bidra till snabbare återhämtning för lungcancerpatienter, säger Elisabeth Westerdahl.

Lungcancer är en av de vanligaste cancerformerna, nästan 4 000 personer drabbas årligen i Sverige. Ungefär var tredje opereras, och det är den metod som botar flest. Men efter operationen får många svårt att vara fysisk aktiva och livskvaliteten påverkas. Elisabeth Westerdahl får 600 000 kronor per år i två år i anslag från Cancerfonden för att studera hur sjukgymnastik kan hjälpa patienter som genomgår lungcancerkirurgi.

Andfåddhet och sänkt fysisk prestationsförmåga gör att de kan ha svårt att börja arbeta igen. Patienterna erbjuds vanligen sjukgymnastik efter operation, men vilken typ av sjukgymnastisk behandling som ges varierar och det finns inte så mycket vetenskapliga data om den har effekt eller inte.

Har sjukgymnastik effekt?
– Vi ska undersöka effekten av sjukgymnastik hos de här patienterna, och beskriva hur lungfunktion, fysisk aktivitet och livskvalitet påverkas. Vi kommer också titta på om det finns samband mellan aktivitetsnivån efter operation och patienternas livskvalitet. Målet är att utveckla de sjukgymnastiska behandlingsmetoderna och bidra till snabbare återhämtning och minska komplikationer, sjuklighet och vårdtid efter lungcancerkirurgi, säger Elisabeth Westerdahl.

– Fysisk aktivitet kommer alltmer i fokus, både vid prevention och vid understödsbehandling av cancer. Här finns mycket att studera och vidareutveckla på ett systematiskt sätt, och det är glädjande att vi nu får ett projekt som ämnar göra detta vid lungcancer, den tumörform som orsakar flest dödsfall varje år i Sverige, säger Klas Kärre, ordförande för Cancerfondens forskningsnämnd.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in