Lokalt | Ytterligare fem aktörer klara för att bygga på Södra Ladugårdsängen i Örebro

Av på 12 maj, 2016

Bara två kilometer från centrala Örebro ska 230 000 kvm förvandlas till omkring 3 000 nya hem, där de boende får närhet till både citys utbud och natur. Nu är ytterligare fem av de första byggaktörerna som får sätta spaden i marken klara, efter en snabb markanvisningsprocess där kommunen, byggaktörer och arkitekter samarbetat runt förstudie och planering.

För två veckor sedan blev det klart med de fem första byggaktörerna som får bygga på Södra ladugårdsängen, Örebros nya stadsdel. Nu är det klart med ytterligare fem byggaktörer i etapp 1!

Snabb byggprocess ger nya bostäder

De fem byggaktörerna som Örebro kommun nu skriver reservationsavtal med är:

  • Magnolia Bostad AB med arkitektbyråerna CF Möller Architects
  • Sveab Projektutveckling AB med Backhans & Hahn Arkitekter
  • Riksbyggen Ekonomisk Förening med Clarus Arkitekter
  • Fastighets AB LE Lundberg med Mondo Arkitekter
  • John Ekströms Bygg AB med arkitektbyrå White Arkitekter

Det gläder mig att vi nu kunnat ta nästa steg i utvecklingen av Södra Ladugårdsängen. Örebro har ett eget arbetssätt när det gäller utvecklingen av nya bostadsområden. Vi gillar tydligheten i deras process och hoppas att fler kommuner i framtiden tar till sig den, säger Fredrik Lidjan, verkställande direktör för Magnolia Bostad.

Vi har en av Sveriges snabbaste processer för markanvisning samtidigt som vi kan säkerställa en hög kvalitet genom de gemensamma förstudierna. I slutänden leder detta till nya intressanta arkitektoniska lösningar och en bra miljö för alla som kommer att bo, verka och vistas i Södra Ladugårdsängen, säger Peder Hallkvist, stadsarkitekt på Örebro kommun.

Det första påskrivna avtalet, som innebär byggstart i oktober 2016, betyder att Örebro får ytterligare cirka 480 bostäder. Det blir en blandning av bostadsrätter och hyresrätter.

Etapp 2 innebär 350 nya bostäder
Arbetet med den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen sker i olika etapper, allt för att få en snabb och effektiv process. I etapp 2, som omfattar cirka 350 bostäder på fyra tomter har 30 byggaktörer anmält intresse, före sommaren kommer fyra byggaktörer att väljas ut. De kommer tillsammans med kommunen att arbeta fram en gemensam förstudie, som ska vara klar i mars 2017.

Ett hållbart bostadsområde
Kvalitetsprogram och andra styrande dokument visar hur Södra Ladugårdsängen ska utvecklas. Det handlar bland annat om att området ska vara en grön och aktiv stadsdel, med många olika möjligheter till rekreation, idrott och lek.

Bilfria innergårdar, bra gång- och cykelstråk, både små och stora parker och motionsslingor är några konkreta exempel stadsdelens fokus på ekonomiskt, ekologiskt och socialt långsiktig hållbarhet.

Ekonomi | Lokalt
Örebroguiden

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in