Mäklarna spår sjunkande priser under andra kvartalet

By on 9 april, 2019
Arkivbild

Majoriteten av fastighetsmäklarna tror på sjunkande priser och svagare efterfrågan på både småhus- och bostadsrättsmarknaden under årets andra kvartal. 51 procent tror att småhusutbudet förblir oförändrat. Motsvarande andel för bostadsrätter är 38 procent. Det visar Mäklarinsikt, Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare.

I den kvartalsvisa undersökningen Mäklarinsikt får Mäklarsamfundets medlemmar svara på frågor om utvecklingen på sin lokala marknad. För det andra kvartalet 2019 har 847 fastighetsmäklare över hela landet svarat på frågor om bland annat prisutveckling, utbud och efterfrågan. Det gör Mäklarinsikt till Sveriges största undersökning bland fastighetsmäklare. Inför årets andra kvartal bedömer majoriteten av mäklarna att såväl pris som efterfrågan kommer att sjunka på både småhus- och bostadsrättsmarknaden. 51 procent av mäklarna tror att utbudet av småhus kommer att vara oförändrat. På bostadsrättsmarknaden tror däremot en majoritet (58%) att utbudet kommer att minska, antingen genom snabbare försäljningar eller att färre objekt kommer ut på marknaden.

– Jämfört med tidigare kvartalsprognoser under senare halvan av 2018 och början av 2019 har mäklarnas prognos ändrats dramatiskt. Där man tidigare spådde oförändrade priser och efterfrågan tror nu en klar majoritet att pris och efterfrågan kommer sjunka under april till och med juni. En möjlig tolkning är att en trögare marknad i kombination med allt fler signaler om en vikande konjunktur påverkar mäklarnas bedömning av utvecklingen under det kommande kvartalet, säger Björn Wellhagen, VD Mäklarsamfundet.

Mäklarinsikt 2019:2 i korthet

  • 79 procent av fastighetsmäklarna på småhusmarknaden tror på sjunkande priser. Motsvarande andel för bostadsrätter är 81 procent. 20 procent av småhusmäklarna tror på oförändrade priser, att jämföra med 16 procent för de mäklare som förmedlar bostadsrätter. Inför förra kvartalet bedömde 14 procent av småhusmäklarna att de trodde på sjunkande småhuspriser. Motsvarande andel för bostadsrätter var 24 procent.
  • Hälften av mäklarna (51%) tror att utbudet av småhus kommer vara oförändrat under kvartalet. Motsvarande andel för bostadsrättsmarknaden är 38 procent.

Ekonomi | Regionalt
Örebronyheter

You must be logged in to post a comment Login