Män drabbas hårdare av vissa infektioner

Av på 10 juni, 2020
Provtagning inom Region Örebro län. Foto: Elin Abelson

Vid lunginflammation har män högre koncentrationer av proteinet SLPI i blodet än kvinnor. Det visar forskning som gjorts vid Universitetssjukhuset Örebro.

”Det var ett oväntat och intressant fynd. Det är oklart vad det står för men vi vet att det finns immunologiska skillnader mellan män och kvinnor. Det påverkar bland annat benägenheten att drabbas av infektioner”, säger Anna Lange, forskare inom Region Örebro län.

I sin forskning har Anna Lange tittat på lunginflammation, bakterieväxt i blodet, så kallad bakteriemi, och sepsis, vilket är svåra infektioner förenade med organsvikt. Sepsis är den mest allvarliga infektionsgruppen på infektionskliniken.

– Vid sepsis ser man en spridd inflammationsreaktion. Det leder till att organen i kroppen påverkas svårt. Dessutom får man en samtidig försvagning av immunförsvaret, som i vissa fall kan bli så uttalad att det leder till ytterligare komplikationer och ökad risk att dö, säger Anna Lange, överläkare på infektionskliniken på Universitetssjukhuset Örebro och tidigare doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet. 

Två proteiner som har effekter på vårt immunförsvar

Det ena proteinet som hon har valt att fokusera på i sin forskning är Secretory Leukocyte Protease Inhibitor (SLPI). Det utsöndras exempelvis i lungan och är viktigt för infektionsförsvaret i lungan. SLPI har skyddande effekt genom att motverka vävnadsnedbrytande enzymer och minska inflammation. Det andra proteinet är lösligt B and T Lymphocyte Attenuator (sBTLA). Det är en löslig variant av ett protein som sitter på vita blodkroppar och har betydelse för reglering av immunförsvaret i olika sammanhang.  

– Den lösliga formen av BTLA är inte studerad tidigare och man vet inte vad den har för funktion, men dess cellbundna variant har en bromsande effekt på aktiveringen av lymfocyter. Jag har tittat på hur koncentrationen av SLPI och BTLA i blodet skiljer sig åt beroende på olika faktorer vid svåra bakterieinfektioner, säger Anna Lange.

Att få sepsis är vanligare ju äldre patienten blir och vissa faktorer kan öka risken, till exempel manligt kön, dåligt immunförsvar och operationer. I avhandlingen ingick tre olika studiegrupper. Patienter som hade lunginflammation, de som var inlagda på intensivvårdsavdelning med sepsis och de som hade bakterier i blodet.

– Mina studier visade att SLPI-koncentrationen skiljde sig åt beroende på var infektionen var lokaliserad och även beroende på vilken bakterie som växte i blodet vid bakteriemi. Både SLPI och BTLA ökade i relation till ökad organpåverkan, säger Anna Lange.

För sBTLA fanns en koppling mellan höga blodkoncentrationer och ökad risk att dö, hos intensivvårdade patienter med sepsis redan inom den första månaden och hos patienter med bakteriemi, på längre sikt. Intressant är att senare studier har visat ett samband mellan blodkoncentrationen av sBTLA och risk för död vid flera cancerformer. Forskningen visade också ett samband mellan SLPI och sBTLA och kända blodmarkörer som är kopplade till ett försvagat immunförsvar.

Hälsa | Lokalt
Örebronyheter

Källa Universitetssjukhuset Örebro

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in