Mätningar visar höga kväveoxidutsläpp från fartyg

By on 8 mars, 2023
Foto: Pixabay

Forskningsprojektet SCIPPER har mätt kväveoxidutsläppen från fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön och som måste uppfylla de senaste miljökraven för avgasrening, de så kallade IMO Tier III-reglerna. Resultaten visar att fartygen i hälften av mätningarna släpper ut betydligt mer än de förväntade nivåerna.

– Det här är fartyg som trafikerar Östersjön och Nordsjön där det av miljöskäl har införts strängare utsläppskrav för kväveoxid, och då resultaten representerar hur det ser ut i verklig körning är det inte bra. Det visar att de regler som finns för att minska utsläppen från sjöfarten inte fungerar som det var tänkt, säger Erik Fridell, transportforskare på IVL Svenska Miljöinstitutet som varit arbetspaketledare i SCIPPER.

Sjöfartens utsläpp av kväveoxider bidrar till övergödning och har också negativa effekter på människors hälsa. Därför infördes kväveutsläppsområden (NECA) i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen 2021. Det innebär att fartyg som byggs från och med 2021 måste ha motorer som uppfyller de betydligt strängare Tier III-gränserna när de trafikerar dessa områden.

I den aktuella studien har EU-projektet SCIPPER gjort 65 utsläppsmätningar på Tier III-fartyg i Östersjön och Nordsjön. Mätningarna har gjorts på fartygens avgasplymer under verkliga körförhållanden vid tre övervakningsstationer (på Stora Bältbron, i Wedel nära Hamburg och vid Rotterdams hamn) samt med drönarbaserade mätningar över danska vatten.

Samma mönster observerades på alla platser: endast omkring en tredjedel av mätningarna låg inom de förväntade Tier III-nivåerna för kväveoxidutsläpp. Hälften av mätningarna visade på utsläppsnivåer som var från två och upp till fem gånger så höga som de tillåtna utsläppsnivåerna.

– Det är viktigt att vi lyfter fram de här bristerna i fråga om effektiviteten av Tier III-regleringen för fartyg. Det finns stora förväntningar på att nya fartyg kommer ha betydligt lägre kväveoxidutsläpp, men fungerar inte regleringen som den ska kommer de positiva effekterna på luftkvalitet och miljö att utebli, säger Erik Fridell.

Sverige
Örebronyheter

Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet

You must be logged in to post a comment Login