Mer än var femte av Sveriges seniorer väntar på vaccinet mot coronaviruset

Av på 5 december, 2020

Mer än var femte person i målgruppen 55 år och äldre tror att det är först när ett vaccin mot covid-19 finns för distribution som rekommendationerna kommer att lättas upp. Den äldre målgruppen och kvinnorna uppger detta i större utsträckning. Det visar den senaste SeniorBarometern, en undersökning genomförd av medlemsföretaget Smart Senior, där fler än 10 000 personer över 55 år medverkat.

Personer som är 71 år och äldre är mest förhoppningsfulla till vaccinet
64 procent i målgruppen 71 år och äldre har svarat att de tror att gällande rekommendationer kommer att gälla fram till dess att vaccin distribueras. Jämförbar siffra för målgruppen som är yngre än 71 år är 34 procent.

– Att nu vaccinet ser ut att kunna bli försenat, enligt presskonferensen med Stefan Lövén, den 4 december, är givetvis beklagligt. Målgruppen seniorer, 55 år och äldre, uppger att de tror att vaccinet är avgörande när det gäller hur länge dagens rekommendationer kommer att gälla. Prioritetsordningen, enligt regeringen, är att den äldre målgruppen ska få förtur till vaccinet. Detta är något som vi ser är efterlängtat även i vår undersökning. 64 procent i målgruppen 71 år och äldre, har stor tillförsikt till ett vaccin, säger Christian Rudén, VD på Smart Senior.

Fler kvinnor än män tror att vaccinet är avgörande
Var fjärde kvinna (25 procent) i målgruppen 55 år och äldre uppger att de tror att Folkhälsomyndighetens rekommendationer till seniorer kommer gälla fram tills dess att vaccin distribueras. Motsvarande siffra för männen är 20 procent.

Männen ser mer positivt på framtiden
38 procent av Sveriges seniorer tror att Folkhälsomyndighetens rekommendationer till seniorer kommer gäller fram till sommaren 2021. Männen är mer förhoppningsfulla (45 procent) än kvinnorna (32 procent). 

34 procent uppger att de tror Folkhälsomyndighetens rekommendationer till seniorer kommer att gälla tillsvidare. 

Och 5 procent ser ingen ände/slut.

Om SeniorBarometern
SeniorBarometern är en återkommande, internetbaserad, oberoende och opolitisk undersökning som speglar seniorernas, 55-plussarnas, åsikter inom olika områden. SeniorBarometern lyfter även dagsaktuella frågor och ämnen som berör målgruppen. Det är frivilligt att vara med och är helt kostnadsfritt. Man kan när som helst välja att lämna SeniorBarometern och väljer själv om man vill avstå från att besvara en enkät.

Denna undersökning genomfördes under perioden 2020-11-25–2020-11-29. Totalt har 10 292 personer över 55 år deltagit i undersökningen. Könsfördelning är 55 procent och män 45 procent. Åldersfördelning – upp till 60 år 2 procent, 60-65 år 11 procent, 60-70 år 24 procent, 71-75 år 32 procent, 76-80 år 22 procent, 81-85 år 8 procent och 2 procent var över 85 år. Livssituation – bor ensam 31 procent, bor med maka/make/sambo 65 procent, bor med maka/make/sambo och vårt/våra barn 2 procent, bor tillsammans med en vän under en procent, bor på ett service-/gruppboende eller liknande under en procent och de som angivit alternativet annat var 1 procent.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa: Smart Senior

Du måste logga in för att lämna kommentarer Logga in