Mer pengar för bonus-utbetalningar måste tillföras

By on 21 februari, 2022
Arkivbild

Omställningsarbetet går fortsatt starkt och de laddbara bilarna ökar i rask takt. De konsumenter som väljer att investera i de dyrare laddhybriderna och elbilarna gör det till stor del tack vare att de erhåller en bonus på upp mot 70 000 kronor. Branschens egen prognos pekar på att runt två miljoner laddbara bilar ska rulla på vägarna 2030.

Mot beaktande av detta är det svårt att förstå varför Transportstyrelsen inte får ett mer omfattande stöd för att klara av att göra utbetalningarna vid den tidpunkt som bilköpare blivit lovade.

– Bonusen är ett av de främsta skälen till att det säljs så många elbilar i Sverige. Många hushåll väljer att investera i klimatfrämjande teknik och får betala en hög prislapp för att kunna minska sina utsläpp, men utan bonusen går kalkylen inte ihop, säger Caroline Drabe, vd på Riksförbundet M Sverige.

Det är långt ifrån första gången det uppstår luckor i flödet av bonus-utbetalningar. Transportstyrelsen har samtidigt som försäljningen av laddbara bilar ökar sett hur de belopp som tillförts från regeringens sida varit mindre än föregående år – något som gör det i princip ofrånkomligt att pengarna kommer att ta slut igen.

– Låt det här bli sista gången vi måste kämpa för det konsumenter redan har blivit lovade. Det är kritiskt att det direkt och utan dröjsmål överförs ytterligare medel för utbetalning av bonus, säger Caroline Drabe.

Ekonomi | Sverige
Örebronyheter

Källa: M Sverige

You must be logged in to post a comment Login