Mycket bra att människor med personlig assistans får vaccin snabbt

By on 3 januari, 2021

Tisdag 29 December 2020 blev det klart att personer som är 18 år och äldre och som får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ska erbjudas vaccin i fas 2, den andra fasen väntas kunna komma igång i februari 2021.

Erbjudandet om vaccin i fas 2 gäller även personer som är 18 år och äldre och som har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken samt personal inom vård och omsorg, inklusive LSS, som arbetar nära patienter och omsorgstagare.

– Detta är väldigt bra nyheter och det känns som ett kvitto på att beslutsfattarna har lyssnat på funktionshinderrörelsen. Flera förbund har påtalat vikten av att den här gruppen människor får skydd så snabbt som möjligt, eftersom de är extra sårbara vid sjukdom, säger Åsa Strahlemo, förbundsordförande för DHR.

Hon menar att många av dem som har insatser enligt LSS, exempelvis personlig assistans, har levt med påtaglig oro och ovisshet under lång tid, med stor risk för smitta.

– Nu hoppas vi att alla som erbjuds vaccin också tackar ja till detta – oavsett om de tillhör en riskgrupp eller ej, säger Åsa Strahlemo.

Hon påpekar också hur viktigt det är att människor fortsätter att följa myndigheternas rekommendationer om att hålla avstånd och att hålla ut under ett bra tag framöver;

– Eftersom vaccin ges i två doser och det tar tid innan det verkar får vi räkna med att leva med restriktioner i vår vardag under många månader framöver.

Hälsa | Regionalt
Örebronyheter

Källa DHR – Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet

You must be logged in to post a comment Login