Narkotikabeslag skjuter i höjden

By on 6 juli, 2023
Del av cannabisbeslag på totalt 316 kilo i Helsingborg.
Foto: Tullverket

Första halvåret i år har Tullverket beslagtagit mer cannabis och kokain än under hela 2022, beslagen av amfetamin är nästan lika stora som under hela förra året.

Sammanlagt handlar det om över 4,5 ton cannabis, kokain och amfetamin under årets första sex månader. Det visar Tullverkets nya statistik som även finns på lokal och regional nivå.

– Narkotikan är de kriminella gängens födkrok och den senaste tidens många skjutningar bottnar ofta i konflikter om narkotikamarknaden. Varje kilo vi beslagtar innebär förlorade inkomster för gängen. Varje gång vi griper en gängkriminell smugglare störs deras verksamhet. Det är vårt bidrag i kampen mot den organiserade brottsligheten, säger generaltulldirektör Charlotte Svensson.

Stor efterfrågan bidrar till smuggling

Beslagen av de fyra mest kända narkotiska preparaten ökar stort i en jämförelse mellan första halvåret i år och samma period 2022. Men när det gäller kokain och cannabis är det också en ökning jämfört med hela 2022.

Statistiken för helåret 2022 anges inom parentes:

  • Cannabis ökar från 923 kilo till 3 182 kilo (2 285 kilo).
  • Kokain ökar från 59 kilo till 862 kilo. (822 kilo)
  • Amfetamin ökar från 241 kilo till 530 kilo. (548 kilo)
  • Heroin ökar från 0,3 kilo till 5,4 kilo. (8,3 kilo)

– De stora beslagen visar att vi blivit vassare men också att smugglingen är omfattande. Efterfrågan på narkotika är stor och så länge det finns en efterfrågan kommer smugglingen att fortsätta. Den som köper några gram kokain till helgen ska veta att man direkt bidrar till den gängkriminalitet som plågar vårt samhälle idag, säger Charlotte Svensson. 

Fler beslag över 100 kilo

Första halvåret i år gjorde Tullverket 14 enskilda narkotikabeslag på över 100 kilo, varav flera vägde över 200 kilo. Det kan jämföras med hela förra året då det gjordes sju enskilda beslag på över 100 kilo. Merparten av de allra största beslagen i år gjordes i Helsingborgs hamn. Det handlar om kokain i kylcontainrar från Sydamerika men även cannabis i lastbilar som anländer med färja till hamnen.  

– Helsingborgs hamn har blivit en inkörsport för narkotika till Sverige men även till andra europeiska länder. En trend vi ser är att legala transporter i den tunga godstrafiken utnyttjas allt oftare för storskalig smuggling, säger Charlotte Svensson.

Andra beslag i statistiken

Beslagsstatistiken för första halvåret innehåller också uppgifter om andra varor och preparat. Bland annat minskar beslagen av Tramadol medan beslagen av LSD ökar jämfört med samma period förra året. Mängden beslagtagen alkohol minskar medan mängden beslagtagna cigaretter ökar. Vapenbeslagen minskar från 34 till 23 skarpa skjutvapen. 

Samhällsnyttan rekordstor redan efter ett halvår

Tullverkets beslag av narkotika och dopningsmedel räknas om till samhällsnytta. Det görs enligt en modell som beräknar hur mycket samhällets kostnader minskar tack vare att Tullverkets beslag hindrar narkotika och dopningsmedel från att komma ut i samhället. Bland annat handlar det om uteblivna kostnader för vård och sociala insatser. För hela 2022 var samhällsnyttan 5,1 miljarder. Det var då den högsta samhällsnyttan hittills. Halvvägs in i 2023 beräknas samhällsnyttan redan till drygt 5,1 miljarder kronor.

– Beräkningen av samhällsnyttan kan tyckas abstrakt men den ger oss ett kvitto på att vårt arbete gör skillnad. Vårt uppdrag är att bidra till ett säkrare och tryggare samhälle, säger Charlotte Svensson.

Sverige
Örebronyheter

Källa: Tullverket

You must be logged in to post a comment Login