Nej från regeringen till nationell anläggningsfond

By on 20 september, 2021

I regeringens höstbudget finns fortsatt ingen plan för nationellt stöd till kommuner och idrottsrörelsen i arbetet med att utveckla framtidens idrottsanläggningar, nu riskerar Sverige halka ännu längre efter i arbetet för en meningsfull fritid och inte minst en bättre folkhälsa.

Ska vi kunna fortsätta bedriva idrott och även öka aktiviteter är plats för idrott en förutsättning. Boverket, Sveriges kommuner och regioner och idrottsrörelsen pekar tydligt på att det saknas en nationell anläggningsfond. Det borde ligga i regeringens intresse att hjälpa kommunerna och idrottsrörelsen i detta viktiga arbete, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet.

Riksidrottsförbundet har berättat om Danmark som under mer än 25 år haft en nationell anläggningsfond, LOA-fonden. Den danska LOA-fonden ger innovationsstöd för att bygga nytt och bygga om idrottsanläggningar, så att de blir flexibla och anpassade till nutid och framtid. Man har också byggt kunskap under 25 år hur detta ska göras.

– Sverige behöver följa Danmarks exempel och regeringen behöver inrätta en nationell anläggningsfunktion. Den ska ge stöd för innovation och modernisering av idrottsanläggningar, samla och utveckla kunskap kring idrottsanläggningar och stödja kommunerna som ofta bär hela kostnaden att utveckla idrottsanläggningar, säger Björn Eriksson.

I höstbudgeten presenterades ekonomiskt stöd till idrottsrörelsen för 2022 med 1,966 miljarder kronor i ordinarie stöd och därutöver de 400 miljoner kronor som tillkommit för återstartsarbete under 2022. För år 2023 och 2024 finns inte de 400 miljonerna i återstartsstöd med i budgeten.

– Det extra stödet är vi glada för och betyder mycket för nästa år men som jag sagt tidigare så kommer det krävas långsiktiga satsningar och jag vill då förutsätta att återstartsstöd kommer att ges även för 2023 och 2024. Jag utgår från att det tas upp i vårändringsbudget under 2022, säger Björn Eriksson.

Ekonomi | Sport Sverige
Örebronyheter

Källa RF/SISU

You must be logged in to post a comment Login